راهنمای جامع

filereader.php?p1=main_a4c3169215ea4efe4

راهنما و نحوه ارسال درخواست

بخش ها:سوالات متداول در ثبت اختراع خارجی(FAQ)

نحوه ارسال درخواست ثبت اختراع خارجی (به زودی)

سوالات دیگر

نحوه رفع نقص توسط مخترع (سیستم قدیمی)

فراموشی نام کاربری و کلمه عبور افراد حقیقی

ثبت نام افراد حقیقی

سوالات متداول در ثبت اختراع داخلی (نانویی)