اخبار مالکیت فکری

زره‌پوش شیشه‌ای تسلا با بدنه‌ای از پنل‌های خورشیدی

زره‌پوش شیشه‌ای تسلا با بدنه‌ای از پنل‌های خورشیدی

دو ثبت اختراع جدید تسلا، حاکی از آن است که این شرکت نوآور، در تدارک تولید یک خودروی الکتریکی کاملاً متفاوت است. در بدنه کامیون قدرتمند و نسبتاً عجیب تسلا، از صفحات خورشیدی استفاده شده که امکان تأمین انرژی مورد نیاز این کامیون را فراهم می‌کند. همچنین در این خودرو، شیشه‌های بادوامی استفاده شده که می‌تواند اصطلاح زره‌پوش شیشه‌ای را برای نسل جدید خودروهای این شرکت نوآور طنین‌انداز نماید.