اخبار مالکیت فکری

ارزیابی احساسات کاربران «Xbox» از طریق گفتگوی بازیکنان

ارزیابی احساسات کاربران «Xbox» از طریق گفتگوی بازیکنان

فناوری جدید مایکروسافت، به این شرکت امکان می‌دهد تا از طریق چت‌های صوتی صورت گرفته، احساسات کاربران کنسول بازی ایکس‌باکس را تشخیص داده و برای کاربردهای آتی، از آن‌ها استفاده نماید. تجزیه و تحلیل واکنش‌های احساسی بازیکنان نسبت به آنچه در محیط بازی رخ می‌دهد، می‌تواند برای ایجاد قابلیت‌های جدید در ایکس‌باکس یا سایر پلتفرم‌های مایکروسافت مورد استفاده قرار گرفته و حتی کنترل رفتارهای تهاجمی یا بی‌ادبانه در این فضا را ممکن نماید.