اخبار مالکیت فکری

سیستم منحصربه‌فردی برای پیشگیری از حوادث موتورسواری

سیستم منحصربه‌فردی برای پیشگیری از حوادث موتورسواری

کاواساکی که به‌عنوان یکی از بازیگران سنتی و البته پیشتاز در صنعت موتورسیکلت شناخته می‌شود، ایده‌ای جدید و هوشمندانه برای پیشگیری از مخاطرات و افزایش ایمنی و کنترل موتورسواران ارائه نموده است. برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه، از یک دوربین، حسگر لیزری، سیستم جهت‌یابی ماهواره‌ای داخلی و تعدادی حسگر وزن تعبیه شده در بخش‌های مختلف موتورسیکلت استفاده شده که عملگرهای مختلف، از جمله موقعیت دریچه گاز، سرعت، نیروی ترمز و پردازنده‌های موجود را تحت کنترل در آورده و مخاطرات را شناسایی و امکان واکنش به موقع را فراهم می‌کنند.