نشست تخصصی نقش دارایی‌های فکری در توسعه فناوری‌های جهت‌دار و دستیابی به مرجعیت فناوری‌های راهبردی
۰۳ آبان ۱۴۰۲ نشست تخصصی نقش دارایی‌های فکری در توسعه فناوری‌های جهت‌دار و دستیابی به مرجعیت فناوری‌های راهبردی

نخستین همایش ملی «مرجعیت علمی» در تاریخ ۲۹ آبان ماه سال جاری با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد. این همایش شامل هفت محور کلیدی است که نشست‌های تخصصی آن پیش از همایش برگزار و در روز همایش ارائه خواهد شد. چگونگی نقش‌آفرینی نظام‌های پشتیبان در تحقق مرجعیت علم، فناوری و نوآوری یکی از محورهای کلیدی این همایش است که با همکاری مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با تاکید بر نقش نظام حقوق مالکیت فکری در دستیابی به مرجعیت علم و فناوری برگزار خواهد شد.پیش‌نشست تخصصی نهم این همایش با عنوان " نقش مدیریت دارایی‌های فکری در توسعه فناوری‌های جهت‌دار و دستیابی به مرجعیت فناور‌ی‌های راهبردی" خواهد بود به همت مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی و کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان که در تاریخ 10 آبان ماه ساعت 15-18 در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می‌شود. محورهای اصلی مورد بررسی در نشست به شرح ذیل خواهد بود:

  • سیاست‌های حفاظت از دارایی‌های فکری منتج از توسعه فناوری در سطح ملی و بین المللی
  • برنامه‌های توسعه منابع انسانی دانشی در حیطه فناوری‌های راهبردی و نظام‌های تشویقی مبتنی بر حمایت از دارایی‌های فکری
  • نظام‌های ارزیابی و تحول نظام‌های انگیزشی پیشران آن برای ایجاد رقابت در نظام نخبگان در فناوری‌های راهبردی
  • اولویت‌گذاری و جهت‌دهی فناوری‌های راهبردی و توسعه مسیر دستیابی به آن مبتنی بر جریان دارایی‌های فکری دنیا

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/marjaeiat

 

پربازدید‌ترین‌ها