جلسه اتاق بازرگانی اصفهان
۱۴ اسفند ۱۴۰۲ جلسه اتاق بازرگانی اصفهان

در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ و در حاشیه رویداد نکست، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری و اعضای کمیسیون اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی اصفهان، در نشستی به بررسی رویکردها و زمینه‌های همکاری مشترک دو مجموعه بویژه با رویکرد بنگاه‌ها پرداختند.

در ابتدای نشست اعضای کمیسیون، اهداف و برنامه های تخصصی کمیته راهبری و برنامه راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان را تشریح نمودند.در ادامه به معرفی کمیته مالکیت معنوی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود که متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری، افراد با زمینه تخصصی ارزش‌گذاری و همچنین افراد حقوقی، نماینده استانداری- و افرادی که در حیطه برند و مالکیت فکری فعالیت می‌کنند و برنامه‌های آنها  پرداخته شد.

این برنامه راهبردی در شش قسمت برای سه سال تدوین شده است که عمده اهداف آن بهبود وضعیت مالکیت فکری و بحث‌های مربوط به شناسایی و مدیریت و ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری است. همچنین ترویج مالکیت فکری و مزایای آن برای شرکت‌ها از دیگر فعالیتهای این کمیته است.

در ادامه این نشست میترا امین‌لو، مدیر کانون، به ارائه رویکردهای جدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اقتصاد دانش بنیان و کانون مدیریت دارایی‌های فکری پرداخت.او در ادامه به پیاده‌سازی نظام مالکیت فکری شرکتی برای شرکت‌های بزرگ به عنوان یکی از برنامه‌ها و رویکردهای جدید کانون اشاره نمود.

در پایان بر توسعه زمینه‌های همکاری مشترک بین کانون و کمیسیون اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی اصفهان، در زمینه پیاده‌سازی نظام مالکیت فکری و ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری برای شرکت‌ها، تاکید نمودند.

پربازدید‌ترین‌ها

تحول خدمات حمایتی کانون مدیریت دارایی‌های فکری با رویکرد حداکثرسازی حمایت از فناوران
۷ فروردین ۱۴۰۳

تحول خدمات حمایتی کانون مدیریت دارایی‌های فکری با رویکرد حداکثرسازی حمایت از فناوران

معاون سیاست‌گذاری کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی ریاست جمهوری با اعلام ارایه ۲۰ خدمت در حوزه مالکیت فکری گفت: در حالی که اختراعات باید برای تجاری‌سازی حمایت شوند، از این نوآوری‌ها بیشتر برای ارتقای رتبه هیات علمی دانشگاه‌ها و دریافت تسهیلات بنیاد ملی نخبگان استفاده می‌شود.