تحلیل پتنت

پتنت‌ها‌، به دلیل برخورداری از اطلاعات فنی، تجاری و حقوقی از مهم‌ترین منبع اطلاعات محسوب می‌شوند و بر همین اساس است که به درخواست مدیران تجاری، مدیران تحقیق و توسعه و ... مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
تحلیل پتنت (Patent Analysis)، در حقیقت تحلیل اطلاعات پتنت است که در آن تحلیلگر پس از جستجو در بانک‌های اطلاعاتی پتنت‌ها، مجموعه‌ای از پتنت‌ها را که با موضوع تحلیل ارتباط دارد، گرد آورده تا از طریق مقایسه و تطبیق اطلاعات این مجموعه از پتنت‌ها با یکدیگر به نیازهای مطرح شده از جانب مشتری، پاسخ ‌دهد.
ترسیم چشم‌انداز با استفاده از پتنت (Patent Landscape) متداولترین قالبی است که پروژه‌های تحلیل پتنت براساس آن تعریف می‌شوند و مبتنی بر مرور و تحلیل فعالیت‌های ثبت اختراع (پتنت) در یک منطقه‌ی جغرافیایی و برای یک حوزه‌ی فناوری مشخص است. این نوع تحلیل غالبا به سفارش صنعت یا بخش دولتی در راستای پاسخگویی به پرسش‌های فنی، تحقیقاتی، تجاری و حتی سیاسی درخواست می‌شود.
برخی از اهداف تحلیل پتنت عبارتند از:
- اجتناب از دوباره کاری (کاهش هزینه­‌های پژوهشی)
- انجام پژوهش از یک سطح دانش بالاتر
- شناسایی محصولات جدید و فناوری‌های نوظهور
- پیش‌بینی روند توسعه‌ی فناوری در یک حوزه‌ی خاص
- آگاهی از روندهای فنی و تجاری فناوری در دیگر کشورها و تعیین زمینه­‌های مطمئن برای سرمایه­ گذاری
- حل یک مسئله‌ی تجاری یا تحقیقاتی
- کمک به واگذاری حق امتیاز اختراع
-شناسایی همکاران تحقیقاتی و ...