ویدئو

پتنت و الزامات آن

محتویات: در این ویدئو مواردی از جمله تعریف پتنت یا حق اختراع، شرایط ثبت اختراع (داشتن کاربرد صنعتی، نوآوری، گام ابتکاری)، لزوم افشای پتنت به عنوان ذات پتنت، زبان پتنت، بانک های اطلاعات پتنت، بخش های اصلی پتنت (اطلاعات شناسایی اختراع، توصیف نامه اختراع، ادعانامه)، اصول نگارش پتنت و روش های جستجو به صورت خلاصه معرفی می گردند.
 
دانلود ویدئو