بخش پنجم (اطلاعات تکمیلی)

بخش اطلاعات تکمیلی درخواست، مربوط به مزیت­‌های اختراع با درنظرگرفتن معایب و محدودیت‌­های آن است:


مزیت این روش: لازم است در این بخش، مزیت‌ها و دستاوردهایی که اختراع از دیدگاه‌های مختلف، از جمله دیدگاه اقتصادی، سودمندی و رفاه، دیدگاه زیست محیطی و غیره در اختیار جامعه قرار می‌دهد، تشریح شود.


معایب و محدودیت‌های اختراع: لازم است در این بخش، معایب و محدودیت‌های اختراع از دیدگاه‌های مختلف، از جمله هزینه تمام شده، کیفیت بدست آمده، دسترسی به مواد اولیه، مدت زمان مورد نیاز، دماها و انرژی‌های لازم، نوع مواد بکار رفته به‌ویژه از جهت میزان سمیت و اثرات جانبی، اثرات بهداشتی، اثرات زیست محیطی و غیره، تشریح شود.


دورنمای تجاری‌سازی: مخترعان درباره امکان تولید انبوه اختراع (افزایش مقیاس تولید) و نیز قابلیت‌ها و چالش‌های تجاری‌سازی آن از لحاظ فنی و اقتصادی، نظرات خود را تا حد امکان به‌صورت جامع شرح دهند.

 


در مرحله بعد باید فرم‌های تعیین مالکیت اختراع و تعهدنامه را دریافت و پرینت نموده و بعد از امضاء، فرم‌ها را اسکن نموده و در محل مورد نظر بارگذاری نمایند.

لطفاً توجه نمایید که اسامی حقیقی و حقوقی وارد شده در این فرم‌ها، با اسامی وارد شده در بخش اول (اطلاعات فردی مخترعین)، مطابقت داشته باشد. چنانچه در بخش اول در قسمت سایر مخترعین، اسامی حقوقی (دانشگاه یا شرکت) وارد شده باشد، درصد سهم مالکیت آن‌ها نیز در فرم «تعیین مالکیت اختراع» می‌بایست مشخص شود.

 

لازم به ذکر است که در صورت انتخاب گزینه «اطلاعات درخواست کامل شده و آماده ارسال برای کارشناسی می‌باشد» و ثبت نهایی درخواست، این درخواست جهت بررسی ارسال شده و امکان ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت. ضروری است که متقاضی پیش از تأیید و ثبت نهایی درخواست، نسبت به صحت و کامل بودن اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل نماید.