شیوه نامه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد، رساله‌های دکتری و پژوهش‌های پسادکتری در حیطه مالکیت فکری

مقدمه:

کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به عنوان نهاد متولی خدمات حمایتی در حیطه مالکیت فکری، با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، انجمن‌ حقوق مالکیت فکری ایران، انجمن‌ مدیریت فناوری و نوآوری ایران، انجمن‌ اقتصاد ایران (انجمن اقتصاددانان ایران سابق)و انجمن‌ کارآفرینی و نوآوری ایران، در راستای بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشجویان و دانشگاهیان کشور، قصد دارد از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد، رساله‌­های دکتری و پژوهش­‌های پسادکتری در حیطه مالکیت فکری حمایت کند.

 

اهداف:

هدف از تدوین این شیوه‌نامه، تشریح شرایط و چگونگی حمایت کانون مدیریت دارایی‌های فکری از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد، رساله‌های دکتری و پژوهش‌‌های پسادکتری است که در راستای زنجیره ارزش، توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری در نظام مسائل سطح ملی و بخشی مالکیت فکری کشور تعریف شده است. حمایت یاد شده، با هدف توسعه اکوسیستم مالکیت فکری و ارائه راهکارها برای رفع چالش‌ها و حل مسائل حوزه مالکیت فکری در نظر گرفته شده است.

 

تعاریف و اصطلاحات:

-         دانشگاه: منظور از دانشگاه، تمامی دانشگاه‌هایی است که رشته‌های حقوق مالکیت فکری، اقتصاد مالکیت فکری، مدیریت فناوری، سیاستگذاری، کارآفرینی، آینده‌پژوهی و رشته‌های مرتبط در آن‌ها ارائه می‌شود.

-         کانون: منظور از کانون، کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است.

-         انجمن: منظور از انجمن‌ها، انجمن‌ حقوق مالکیت فکری ایران، انجمن‌ مدیریت فناوری و نوآوری ایران،  انجمن‌ اقتصاد ایران (انجمن اقتصاددانان ایران سابق) و انجمن‌ کارآفرینی و نوآوری ایران است.

-         مرکز: منظور از مرکز، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است.

-         کمیته داوران: منظور هیأتی متشکل از نماینده انجمن‌ها  (با توجه به موضوع پایان‌نامه، رساله و پژوهش، انجمن مربوطه انتخاب می‌شود)، نماینده مرکز، مدیریت کانون و یک عضو هیات علمی دانشگاه در رشته مربوطه است.

 

مشمولین حمایت:

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، دانشجویان دوره دکتری و پژوهش‌گران پسادکتری دانشگاه‌های دولتی یا غیر دولتی داخل کشور هستند که پروپوزال (پیشنهاده) آنها مورد تصویب دانشگاه قرار گرفته است و می‌توانند از این حمایت بهره‌مند شوند.

 

ضوابط دریافت حمایت تشویقی:

1)     موضوع پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد، رساله‌های دکتری و یا پروژه پژوهشگران پسادکتری باید منطبق با اولویت‌های پژوهشی کانون و در حوزه "نظام مسائل ملی و بخشی مالکیت فکری کشور" باشد.

2)     حمایت از پایان‌نامه‌هایی صورت می‌گیرد که پیشنهاد موضوع آنها در محل تحصیل مصوب شده باشد و حداکثر بیش از یک سال از تصویب آنها نگذشته باشد.

3)     حمایت از رساله‌هایی صورت می‌گیرد که پیشنهاد موضوع آنها در محل تحصیل مصوب شده باشد و حداکثر بیش از دو سال از تصویب آنها نگذشته باشد.

4)     حمایت از پژوهش‌های پسادکتری‌هایی صورت می‌گیرد که پیشنهاد موضوع آنها در محل تحصیل مصوب شده باشد و حداکثر بیش از شش ماه از تصویب آنها نگذشته باشد.

5)     حمایت از رشته‌های حقوق، اقتصاد، مدیریت‌فناوری، سیاستگذاری، کارآفرینی و آینده‌پژوهی خواهد بود. تقاضای سایر رشته‌ها با ارزیابی و تأیید کمیته داوران، مجاز خواهد بود.

 

حمایت مالی:

میزان و شرایط حمایت مالی مرحله اول:

در راستای حمایت از دانشجویان و نسل جدید از مشارکت در ارائه راهکار برای مسایل جاری کشور، مبلغ حمایتی به دانشجو پرداخت خواهد شد. حمایت در دو مرحله صورت خواهد پذیرفت و بر اساس ارایه مستندات، دریافت حمایت مرحله دوم امکان پذیر خواهد بود. میزان حمایت در مرحله اول به شرح زیر است:

1)     حمایت از هر پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبلغ 50 میلیون ریال خواهد بود.

2)     حمایت از هر رساله دکتری مبلغ 100 میلیون ریال خواهد بود.

3)     حمایت از هر پژوهش پسا­دکتری مبلغ 100 میلیون ریال خواهد بود.

 

میزان و شرایط حمایت مالی مرحله دوم:

به منظور دریافت مبلغ حمایتی مرحله دوم، لازم است پس از دفاع از پایان‌نامه، رساله و یا اتمام دوره پسادکتری، یکی از موارد زیر ارائه شود:

·        گواهی پذیرش مقاله مستخرج از پژوهش یاد شده در مجلات علمی و پژوهشی

·        گواهی پذیرش مقاله مستخرج از پژوهش یاد شده در مجلات Q1 یاQ2

حمایت تشویقی مقالات پس از اخذ پذیرش نهایی برای دانشجو واریز خواهد شد.


تعهدات:

نویسنده/ نویسندگان مقاله مکلفند نام "کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری" را به عنوان حامی مادی به شرح ذیل در تمامی انتشارات، مقالات، سخنرانی‌ها، اسلایدها و مانند آن درج نمایند.

"این پژوهش با کمک مالی کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان انجام شده است."

 

This study was financially supported by grant of the Intellectual property management center (IPMC) of Vice Presidency for Science, Technology and Knowledge Based Economy

 

مراحل پذیرش:

-         متقاضی می‌بایست پیشنهاده (پروپوزال) و تاییدیه تصویب آن در دانشگاه و فرم درخواست تکمیل‌شده را به کانون ارائه ‌نماید.

-         پیشنهاده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله‌های دکتری و پژوهش پسادکتری به لحاظ تطبیق موضوع با نظام مسائل و ظرفیت پذیرش دانشجو باید به تأیید کمیته داوران برسد.

-         یک نسخه از فایل‌ گزارش نهایی (فایل‌های PDF وWORD) و مستندات مرتبط (در صورت وجود) باید به کانون تحویل داده شود.

 

نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک:

متقاضی موظف است "مدارک مورد نیاز برای درخواست حمایت تشویقی" را از طریق پست الکترونیک به نشانی IPMC@isti.ir ارسال کند.