تدوین قراردادها

مقدمه

حقوق مالکیت فکری برای دارنده یا مالک آن موجد دو  نوع حقوق مادی و حقوق معنوی است. حقوق معنوی قائم به شخص پدیدآورنده‌‌ بوده (مانند ذکر نام مخترع در گواهینامه‌‌ی اختراع) و قابل نقل و انتقال نیستند. اما در مقابل، حقوق مادی که برای مدت معین و به صورت انحصاری به دارنده یا مالک آن تعلق می‌گیرد حائز جنبه‌‌ی مادی و اقتصادی بوده و قابل انتقال به شخص ثالث است. بدین ترتیب، با توجه به قابل انتقال بودن حقوق مادی شخص مالک یا دارنده می‌تواند آن را در قالب قراردادهای مختلف به شخص ثالثی تفویض یا منتقل نماید. نظر به ماهیت فنی و تخصصی دارایی‌های فکری انتقال آن نیز مستلزم رعایت برخی از ملاحظات قانونی و به ویژه قراردادی است چرا که تنظیم و تدوین صحیح و دقیق این قراردادها ضمن رعایت ملاحظات و قواعد عمومی قراردادها مستلزم پیاده‌سازی اصول تخصصی و فنی قراردادها بسته به ماهیت انتقال و موضوع حق است.

به همین منظور و در راستای حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و صنایع، دانشجویان و فناوران مستقل که قصد دارند دارایی‌های فکری خود را در قالب قراردادهای مختلف به دیگری منتقل یا تفویض نمایند، کانون مدیریت دارایی‌های فکری، خدمت "تدوین قراردادها" را طراحی و به لیست حمایت‌های جدید خود اضافه نموده است.

برای آشنایی بیشتر، چند نمونه قرارداد مرتبط با مالکیت فکری از سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

https://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/2023-11-0010.html

https://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/harvardexlic.html

https://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/bio.html

https://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/2018_06_materialstransfer.html

مطابق با «شیوه‌نامه حمایت از خدمت تدوین قراردادها»، لازم است متقاضی رابط یا شخص حقیقی «فرم درخواست» را تکمیل نموده و پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیک ipmc.service@isti.ir ارسال نماید. ضروری است در موضوع پست الکترونیک، نام خدمت " تدوین قراردادها" درج شود.

فهرست کارگزاران رسمی کانون مدیریت دارایی‌های فکری برای ارائه خدمت تدوین قرارداد:

ردیف      نام کارگزار                                                                             آدرس وب سایت

1.           شرکت حامیان فناوری کارافام                                               https://karafam.com

2.           ایده کاوشگران فربد (ایکاف)                                                   https://ikafnet.com

3.           موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان                                https://pellekan.co

4.           موسسه حقوقی وکلای بین‌المللی بیان امروز                https://bayanemrooz.com

5.           مؤسسه مطالعاتی و خدمات مشاوره‌ای مالکیت فکری مهسام  https://mahsamip.ir

6.            موسسه رای ورزان داتیک                                        Dadikanlawfirm@gmail.com   

7.            وزش ایده نویان                                                           m.safabakhsh74@gmail.co  

8.             نوفن حامی البرز                                                                https://www.nofan.ir

9.             ایده نو پردیسان شرق                                                   http://skstp.ir/ideano.co  

10.            در حال تکمیل