فن‌تز، نگرشی نو به تزهای فناورانه

برنامه فن‌تز با هدف فرهنگ‌سازی و هدایت دستاوردهای پایان‌نامه‌های دانشجویی در مسیر زنجیره ارزش،‌ از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری‌های راهبردی و اولویت‌دار حیطه صنایع غذایی (فن‌تز صنایع غذایی) و با خروجی‌های قابل ثبت در مراجع بین‌المللی و معتبر، به عنوان یک رویداد حمایتی برگزار خواهد شد. چشم‌انداز این مسیر، حمایت از ثبت اختراعات و کمک به فرآیند توسعه فناوری، ترویج و تجاری‌سازی پایان‌نامه‌های حیطه فناوری‌های صنایع غذایی است.

این فراخوان توسط مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با حمایت سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی و به منظور حمایت از ایده‌ها و طرح‌های این حوزه در قالب حفاظت از دارایی‌های فکری، توسعه فناوری و خدمات استقرار در آزمایشگاه‌های ساخت سریع از قبیل فضای کار اشتراکی، خدمات آزمایشگاهی و پایلوت، شبکه‌سازی و برگزاری دوره‌ها و منتورینگ تخصصی برگزار می‌گردد.

کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان مجری اصلی این رویداد است و برنامه به نحوی طراحی شده ‌است که پایان‌نامه‌های مستعد و دارای قابلیت فناورانه، با حمایت معاونت مورد حمایت صددرصدی برای ثبت از مسیر بین المللی PCT قرار خواهد گرفت.

تمامی فارغ اتحصیلان کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای، دانشجویان دکتری که از پروپوزال خود دفاع کرده‌اند و موضوع پایان‌نامه آنها در حیطه‌های فناورانه علوم و صنایع غذایی است و همچنین محققین پسا دکتری می‌توانند در این برنامه با حفظ شرایط و عدم انتشار نتایج دستاوردها در هر قالبی شرکت نمایند (اطلاعات بیشتر و پرسش‌های متداول).

برای شرکت در فراخوان، متقاضیان می‌توانند " فرم ثبت‌نام " را از طریق پست الکترونیک به نشانی ipmc.service@isti.ir ارسال نمایند.