مروری بر قانون مالکیت فکری در چین

هر کشوری در زمینه ثبت اختراع قوانین ملی خود را وضع کرده است بطوریکه اداره ثبت اختراع یک کشور بر اساس این قوانین عمل می کند. در این گزارش، قوانین مالکیت فکری در کشور چین بررسی شده است. آشنایی با این قوانین به مخترع کمک میکند تا با ثبت اختراع خود در این کشور از کپی برداری اختراعش جلوگیری کند.

نقش ثبت اختراع بر سرمایه‎گذاری VC؛ حوزه‎ی بایوتکنولوژی (بخش دوم)

مقدمه: عموما درک و ارزیابی کیفیت دارایی‌های فکری (معنوی) یک شرکت نظیر دانش فنی و ایده‌های تولیدی و فناوری‌ها، برای افرادی که در بیرون از آن شرکت هستند، دشوارتر از نیروهای داخلی شرکت‎هاست. برای محدود ساختن مشکلاتی که این نوع ناهماهنگی در اطلاعات به وجود می‏‎آورد، کارگزاران اقتصادی شرکت ها باید بتوانند کیفیت پروژه‌ها یا معاملاتشان را به نحو مطلوبی به سرمایه‌گذاران، شرکای بالقوه و مشتریان انتقال دهند. اینکه چگونه کارآفرینان می‏‎توانند فاکتورهای کیفی را به سرمایه‎گذارن خطر پذیر (VCs) انتقال دهند تا از حمایت آنان برخوردار شوند، مقوله‏‎ی جذابی است، خصوصا از این نظر که سرمایه‌گذاری VC برای استارت‏‎آپ‎هایی که پتانسیل رشد بالا دارند بسیار حیاتی است. نتایج برخی مطالعات قبلی نشان داده است که استارت‏‎آپ‎های فناوری محور حتی از اختراع ثبت شده ی خود برای معرفی کیفیت فناوری خود به سرمایه‎گذاران استفاده می‎کنند. هر چند هنوز ارتباط بین ثبت اختراع در یک فناوری و جلب سرمایه‌گذاری VC، مسأله‌ای پیچیده به نظر می رسد. با بررسی پتنت می‏توان حداقل به دو نوع اطلاعات در مورد کیفیت دست یافت: یک، این اطلاعات مشخص می‎کند که قدرت پتنت برای حفاظت قانونی فناوری مربوطه چه میزان است و دوم، بررسی چشم اندازی که اطلاعات پتنت در مورد خطر پذیری فعالیت ارائه می‎دهد. لازم به ذکر است که این اطلاعات حتی ممکن است برای مؤسسین شرکت نیز جدید باشد. در تحقیق حاضر، در ادامه ی تحقیقات و کارهایی که قبلا انجام شده است، چهارچوبی مشخص می‎شود که در آن ثبت پتنت به عنوان نشانه‎ای تلقی می‏‎گردد که انتظارات سرمایه‎گذار را از منظر خطر پذیری سرمایه‎گذاری نشان می‎دهد. درست است که این بررسی به نظر جدید نمی رسد ولی ر فراتر از مطالعات قبلی انجام شده است؛ به این دلیل که در این تحقیق نقش ادارات ثبت اختراع و نقش جریان اطلاعات خروجی از آنها بر تغییر انتظارات اولیه‎ی سرمایه‎گذار نیز بررسی می‏شود. در تحقیق جاری مواردی که در ادامه به صورت تیتر وار آمده، مورد بررسی قرار گرفته است. نقش مثبت اطلاعات موجود در پرونده های ثبت اختراع در جذب سرمایه گذار و منابع مالی خارجی نقش اخباری که از پرونده های ثبت اختراع منتجه میشود به صورت خبرهای خوب و بد و اهمیت این اخبار بر تصمیم سرمایه‎گذاران و جذب سرمایه شناخت درجه‎ی اهمیت اطلاعات مختلف برگرفته از پرونده های ثبت اختراع • اهمیت ادارات ثبت اختراع و سامانه ی ثبت اختراع آنها جهت جذب سرمایه گذاران

نقش ثبت اختراع بر سرمایه گذاریVC: حوزه‎ی بایوتکنولوژی (بخش اول)

قدمه: عموما درک و ارزیابی کیفیت دارایی‌های فکری (معنوی) یک شرکت نظیر دانش فنی، ایده‌های تولیدی و فناوری‌ها، برای افرادی که در بیرون از آن شرکت هستند، دشوارتر از نیروهای داخلی شرکت‎هاست. برای محدود ساختن مشکلاتی که این نوع ناهماهنگی در اطلاعات به وجود می‏آورد، کارگزاران اقتصادی شرکت ها باید بتوانند کیفیت پروژه‌ها یا معاملاتشان را به نحو مطلوبی به سرمایه‌گذاران، شرکای بالقوه و مشتری‌ها انتقال دهند. اینکه چگونه کارآفرینان می‏‎توانند فاکتورهای کیفی را به سرمایه‎گذارن خطر پذیر (VCs) انتقال دهند تا از حمایت آنان برخوردار شوند، مقوله‏‎ی جذابی است، خصوصا از این نظر که سرمایه‌گذاری VC برای استارت‏آپ‎هایی که پتانسیل رشد بالا دارند بسیار حیاتی است. نتایج برخی مطالعات قبلی نشان داده است که استارت‏‎آپ‎های فناوری محور حتی از اختراع ثبت شده ی خود برای معرفی کیفیت فناوری خود به سرمایه‎گذاران استفاده می‎کنند. هر چند هنوز ارتباط بین ثبت اختراع در یک فناوری و جلب سرمایه‌گذاری VC، مسأله‌ای پیچیده به نظر می رسد. با بررسی پتنت می‏توان حداقل به دو نوع اطلاعات در مورد کیفیت دست یافت: یک، این اطلاعات مشخص می‎کند که قدرت پتنت برای حفاظت قانونی فناوری مربوطه چه میزان است و دوم، بررسی چشم اندازی که اطلاعات پتنت در مورد خطر پذیری فعالیت ارائه می‎دهد. لازم به ذکر است که این اطلاعات حتی ممکن است برای مؤسسین شرکت نیز جدید باشد. در تحقیق حاضر، در ادامه ی تحقیقات و کارهایی که قبلا انجام شده است، چهارچوبی مشخص می‎شود که در آن ثبت پتنت به عنوان نشانه‎ای تلقی می‏شود که انتظارات سرمایه‎گذار را از منظر خطر پذیری سرمایه‎گذاری نشان می‎دهد. درست است که این کار به نظر جدید نمی رسد ولی این کار فراتر از مطالعات قبلی انجام شده است به این دلیل که در این تحقیق نقش ادارات ثبت اختراع و نقش جریان اطلاعات خروجی از آنها بر تغییر انتظارات اولیه‎ی سرمایه‎گذار نیز بررسی می‏شود. در تحقیق جاری مواردی که در ادامه به صورت تیتر وار آمده، مورد بررسی قرار گرفته است. نقش مثبت اطلاعات موجود در پرونده های ثبت اختراع در جذب سرمایه گذار و منابع مالی خارجی نقش اخباری که از پرونده های ثبت اختراع منتجه میشود به صورت خبرهای خوب و بد و اهمیت این اخبار بر تصمیم سرمایه‎گذاران و جذب سرمایه شناخت درجه‎ی اهمیت اطلاعات مختلف برگرفته از پرونده های ثبت اختراع • اهمیت ادارات ثبت اختراع و سامانه ی ثبت اختراع آنها جهت جذب سرمایه گذاران

پتنت یا حق ثبت اختراع و شرایط چهارگانه آن

پتنت یا حق ثبت اختراع و شرایط چهارگانه آن

واژه پتنت از کلمه لاتین patere آمده است. اولین سیستم غیررسمی پتنت یا ثبت اختراع در ایتالیای زمان رنسانس از طریق شیشه کاران برای حفظ اسرار و مهارت های شغلی شان در مقابل کارگران محلی به سراسر اروپا معرفی شد. به تدریج حق اختراع در قوانین برخی دیگر از کشورها به رسمیت شناخته شد. بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نمایندة قانونی او اعطا می‌شود. با این حمایت قانونی، اختیار بهره‌برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع به صاحب آن در محدوة زمانی خاصی (عمدتاً 20 سال) داده می شود. بطور خلاصه می توان گفت که فلسفه حق اختراع، بهره برداری و بکارگیری اختراعات، خارج نمودن فناوری های مرتبط با اختراع از حالت مخفی و تضمین حقوق مادی ومعنوی مخترع است. هر ایده و ابتکار جدید به شرطی بر اساس قانون ثبت اختراع، قابل ثبت می باشد که شرایط چهارگانه جدید بودن، گام ابتکاری، کاربرد صنعتی و افشاء اختراع را داشته باشد.

ساختار و اجزای پتنت و نحوه جستجوی آن در منابع بین المللی

ساختار و اجزای پتنت و نحوه جستجوی آن در منابع بین المللی

گام نخست در بدست آوردن پتنت در هر کشور، مستلزم ارائه تقاضانامه ثبت پتنت و تشکیل پرونده (filing) در اداره ثبت اختراعات آن کشور است. اداره ثبــت اختــراع کشور مورد تقاضا پس از بررسی کارشنـاسی پرونده و احتمالاً پس از انتشار مفــاد تقاضانامه در سطــح عموم، در صورت احراز شرایط، نهایتاٌ حق پتنت را اعطا می‌نماید که در سرتاسر همان کشور معتبر و قابل دفاع است. پتنت عموماً دارای قسمت هایی نظیر عنوان اختراع، سابقه و شرح ‌فنی آن است. پتنت ها دارای تاریخ های متفاوتی همچون تاریخ تقدم، تاریخ درخواست، تاریخ انتشار و تاریخ اعطای پتنت هستند، که سن اختراع را نشان دهد. همه پتنت ها نام و آدرس مخترع، متقاضی و مالک را نشان می دهند. همچنین پتنت ها دارای شماره پتنت می باشند. علاوه بر مشخصات شناسنامه ای اختراع، متن اختراع شامل چکیده، توصیف، نقشه و رسم ها و ادعاها می باشد. جهت سهولت یافتن و استخراج اطلاعات، ادارات پتنت، پرونده های پتنت را براساس زمینه های مختلف فناوری طبقه بندی می کنند. امروزه سیستم طبقه بندی IPC بطور گسترده بوسیله اداره های پتنت معتبر مورد استفاده قرار می گیرد. برای جستجوی پتنت، چندین پایگاه داده رایگان وجود دارد. همچنین پایگاه داده های پولی همچون Qpat و Thomson ایجاد شده است که با استفاده از موتور جستجوی هوشمند آنها می توان اطلاعات اختراعات ثبت شده را به آسانی جستجو نمود.