پتنت‌ها و انقلاب صنعتی چهارم

پتنت‌ها و انقلاب صنعتی چهارم

گزارش حاضر، به مرور اجمالی گزارش اخیر «EPO» با عنوان «پتنت و انقلاب صنعتی چهارم» پرداخته که در زمینه تحلیل روند نوآوری و شناسایی نشانه‌های ظهور انقلاب چهارم صنعتی، معرفی فناوری‌های کلیدی این حوزه، طیف وسیع کاربردهای تجاری و فرصت‌های نوین برای نوآوری و ایجاد ارزش‌افزوده در این حوزه است.

نقش مدیریت استراتژیک مالکیت فکری در انتقال فناوری

نقش مدیریت استراتژیک مالکیت فکری در انتقال فناوری

در این گزارش، پس از مرور اجمالی منافع حاصل از انتقال فناوری‌های دانشگاهی و نقش کلیدی مدیریت استراتژیک مالکیت فکری در آن، برخی شواهد تجربی از اقدامات کشورهای مختلف برای انتقال یافته‌های پژوهشی به بخش کسب‌وکار و نیز مدیریت مالکیت فکری در همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی بررسی می‌گردد.

تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و نقش آن بر عملکرد اقتصادی

تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و نقش آن بر عملکرد اقتصادی

گزارش حاضر، بر اساس اسناد سیاست‌گذاری در زمینه حقوق مالکیت فکری و توسط تیم تخصصی مالکیت فکری، تحت نظارت سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی این سازمان در اروپا، تدوین گردیده است که به‌طور خاص، بر نقش مالکیت فکری در انتقال فناوری از سازمان‌های تحقیقاتی و پژوهشی، به بخش کسب‌وکار متمرکز است.

تقویت سیستم پتنت: بررسی منافع برای کشورهای در حال توسعه

تقویت سیستم پتنت: بررسی منافع برای کشورهای در حال توسعه

در این نوشتار، سعی می‌گردد تا با مروری اجمالی بر مهم‌ترین اثرات تقویت سیستم پتنت بر نوآوری، انتقال فناوری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را بررسی و تجزیه‌وتحلیل نماییم.

مدیریت استراتژیک مالکیت فکری-قسمت دوم

مدیریت استراتژیک مالکیت فکری-قسمت دوم

در این قسمت از مقاله، مرور استراتژی‌های تهاجمی مالکیت فکری را با معرفی استراتژی‌های «همکاری» و «اهدای دارایی‌های فکری» تکمیل نموده و سپس برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های تدافعی در این زمینه را بررسی خواهیم کرد.

مدیریت استراتژیک مالکیت فکری-قسمت اول

مدیریت استراتژیک مالکیت فکری-قسمت اول

در این قسمت از مقاله برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های اتخاذشده از سوی دارندگان حقوق انحصاری مالکیت فکری و نیز شرکت‌هایی که به نحوی با این‌گونه دارایی‌های فکری در فرآیند تولید و بهره‌برداری خود مواجهند، معرفی و تشریح خواهد شد.

سودآوری سیستم پتنت برای کشورهای در حال توسعه

سودآوری سیستم پتنت برای کشورهای در حال توسعه

در مقاله پیش رو با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه، علی‌الخصوص کشورهایی نظیر چین، هند و برزیل، که فاصله خود با مرز توسعه‌یافتگی را تا حد زیادی کم نموده‌اند، به بررسی و تحلیل مزایای سیستم پتنت برای کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود.

دیدگاه هایی از آینده سیستم مالکیت فکری

دیدگاه هایی از آینده سیستم مالکیت فکری

در این گزارش که بر اساس مجموعه نظرات برخی از متخصصین حوزه مالکیت فکری تهیه و انتشار یافته است، دیدگاه هایی از آینده سیستم مالکیت فکری بررسی و معرفی می شوند.

کاهش نرخ نوآوری در صنعت خودروهای هدایت خودکار در نتیجه جدال‎های حقوقی مالکیت فکری

کاهش نرخ نوآوری در صنعت خودروهای هدایت خودکار در نتیجه جدال‎های حقوقی مالکیت فکری

در این مقاله چالش های موجود در مسیر گسترش صنعت خودروهای هدایت خودکار در نتیجه جدال‎های حقوقی مالکیت فکری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

فناوری چاپ سه بعدی و قوانین مالکیت فکری

فناوری چاپ سه بعدی و قوانین مالکیت فکری

در این مقاله علت استفاده گسترده از فناوری چاپ سه بعدی و تحولات بالقوه در حقوق مالکیت فکری این فناوری و تأثیر این حقوق بر استفاده گسترده از این فناوری بررسی خواهد داشت.