لیسانس اجباری و نوآوری- قسمت دوم

لیسانس اجباری و نوآوری- قسمت دوم

در قسمت دوم و پایانی، با رویکرد بیشتر به یک نمونه تاریخی، به بررسی بیشتر و دقیق تر اطلاعات حاصله پرداخته و نتایج محاسباتی داده ها و تحلیل نتایج ارائه می گردد.

لیسانس اجباری و نوآوری-قسمت اول

لیسانس اجباری و نوآوری-قسمت اول

در این قسمت از مقاله به بیان دقیق مسئله واگذاری لیسانس اجباری پتنت و تأثیر آن بر نوآوری پرداخته شده و با توجه به برخی نمونه های واقعی مربوط به پس از جنگ جهانی اول، سعی بر تشریح بیشتر موضوع می شود.

قرارداد لیسانس مالکیت فکری : بخشهای کلیدی در تدوین قرارداد

در هر قرارداد لیسانس معمولا بندها و شروط کلیدی متعدد، بسته به نوع فناوری مورد نظر در نظر گرفته می‎شود. در این مقاله، برای درک اهمیت این مسائل، مفاهیم، شرایط و حتی عبارتهای که پیرامون تدوین یک قرارداد لیسانس مطرح میباشد،در 4 بخش اصلی طبقه‎بندی شده است که عبارتند از : 1- بخش مربوط به تعاریف و بیان موضوع ؛ 2- بخش مربوط به چشم انداز حقوق کسب شده از طریق قرارداد برای طرفین؛ 3- بخش مالی یا نحوه‎ی پرداخت ها؛ 4- بخش مربوط به کسب و تقسیم امتیازات توسط طرفین.

قرارداد لیسانس مالکیت فکری: معرفی و آماده سازی منابع برای  ورود به این قرارداد

قرارداد لیسانس مالکیت فکری: معرفی و آماده سازی منابع برای ورود به این قرارداد

ایده‎ها، نوآوری‎ها و سایر فعالیت‎های خلاقانه‎ی انسان به مالکیت خصوصی تبدیل شده و توسط قانون از طریق سیستم مالکیت فکری حفاظت می‎شود. این موارد به عنوان اموال شخصی قابلیت معامله و داد و ستد دارند. صدور مجوزیا لیسانس در حقیقت، اعطا نمودن حق استفاده از ایده، اختراع، یا فعالیت خلاقانه به دیگری است مادامی که مالکیت آن برای شخص صاحب ایده و اختراع محفوظ می‏‎ماند. این روش یکی از مهم‎ترین روش‎ها برای ایجاد منفعت از این قسم دارایی‎ها است. در حقیقت، صدور مجوز منجر به ایجاد منبع درآمد، دسترسی گروه‎های بیشتر مصرف‎کننده و توسعه‎‏دهندگان تکنولوژی شده، و در مجموع به عنوان کاتالیزوری جهت تجاری سازی و توسعه‎ی بیشتر عمل می‎نماید. در این مقاله ابتدا مجوز بهره برداری یا لیسانس مالکیت فکری تعریف شده و سپس به مقایسه‎ی آن با فروش کامل که از دیگر راههای کسب منفعت از مالکیت فکری است پرداخته می‎شود. انواع قرارداد لایسنس از نظر دامنه‎ی انحصار، در قسمت بعد معرفی می‎شوند و پس از آن، یه آماده سازی منابع برای شروع مذاکره‎ی برای صدور مجوز لیسانس پرداخته میشود. بخشهای کلیدی در تدوین قرارداد لیسانس، در مقاله ی دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت.