ده استراتژی مالکیت فکری برای استارت آپ های مبتنی بر فناوری- قسمت اول

ده استراتژی مالکیت فکری برای استارت آپ های مبتنی بر فناوری- قسمت اول

در این بخش از مقاله 4 استراتژی کلیدی برای شرکت های استارت آپی مبتنی بر فناوری در حوزه مالکیت فکری ارائه می شوند.

گزارش تحلیلی بازار پتنت در سال 2016 میلادی- قسمت سوم

گزارش تحلیلی بازار پتنت در سال 2016 میلادی- قسمت سوم

در این قسمت از گزارش، به عنوان سومین قسمت از سلسله گزارشات تحلیلی بازار پتنت در سال 2016 میلادی، به تحلیل و بررسی فرآیند قیمت گذاری پتنت پرداخته می شود.

گزارش تحلیلی بازار پتنت در سال 2016 میلادی- قسمت دوم

گزارش تحلیلی بازار پتنت در سال 2016 میلادی- قسمت دوم

در این بخش از گزارش، با تمرکز بر کارگزاران واسطه در بازار مبادلات دارایی های فکری، به تحلیل و بررسی تغییر و تحولات عمده در این حوزه می پردازیم.

گزارش تحلیلی بازار پتنت در سال 2016 میلادی-قسمت اول

گزارش تحلیلی بازار پتنت در سال 2016 میلادی-قسمت اول

در اولین قسمت از این گزارش، به مرور کلی وضعیت بازار پتنت و مهمترین وقایع رخ داده در طول یک سال گذشته پرداخته می شود.

نیت یا هدف استراتژیک

نیت یا هدف استراتژیک

در این مقاله با توجه به دیدگاه خاص نویسندگان نسبت به تجربه شرکت های موفق آسیایی در پیشگامی برای رهبری جهانی در فناوری، اهمیت مبحث نیت استراتژیک در موفقیت شرکت ها در راستای شناسایی و پیشی گرفتن از رقبا را مطرح می نمایند.

تجاری سازی دارایی های فکری و نقش موسسات مادر (بخش اول)

بخش زیادی از مطالعات بر روی تجاری سازی دارایی های فکری در دانشگا ها و مراکز تحقیقاتی نشان می دهد که یکی از مهمترین عوامل موفقیت صاحبان اختراع و شرکت های زایشی مربوطه، ارتباط و حمایت مستمر موسسه مادر(دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی که در آن شرکت زایشی ایجاد شده است) پس از قرارگیری این شرکت ها در مرحله شکل گیری و رشداست. ویژگی ها و انواع حمایت هایی که از سوی موسسه مادر می تواند صورت پذیرد در سه بخش مجزا مورد بررسی قرار می گیرد.

راهنمای ایجاد شرکت های زایشی دانش بنیان (ویژه اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان)

هدف از این راهنما، آشنایی اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان با فرآیندها و نکات مهم در ایجاد شرکت های زایشی دانش بنیان است.

راهنمای ایجاد شرکت های زایشی دانش بنیان  (ویژه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی)

راهنمای ایجاد شرکت های زایشی دانش بنیان (ویژه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی)

این راهنما با هدف بهره گیری و کاربرد در موسسات پژوهشی و دانشگاه ها ارائه می شود.

بسته آموزشی مفاهیم و روش های تجاری سازی دارایی های فکری (قسمت 1 تا 10)

بسته آموزشی مفاهیم و روش های تجاری سازی دارایی های فکری (قسمت 1 تا 10)

در این مقاله، کلیه قسمت های بسته آموزشی مفاهیم و روش های تجاری سازی دارایی های فکری ارائه می شود.