بررسی مقایسه‎ای نقش پتنت و میزان اثربخشی آن در صنایع مختلف- قسمت اول

بررسی مقایسه‎ای نقش پتنت و میزان اثربخشی آن در صنایع مختلف- قسمت اول

در این مقاله با تمرکز بر ویژگی های متفاوت فناوری، ماهیت بازار و الگوهای رقابتی غالب در صنایع مختلف، تحلیل مقایسه ای در زمینه نقش پتنت در صنایع و میزان اثربخشی آن انجام می گیرد.

«افق 2020»؛ برنامه پژوهش و نوآوری اتحادیه اروپا

«افق 2020»؛ برنامه پژوهش و نوآوری اتحادیه اروپا

در این مقاله، چارچوب برنامه های تدوین شده به منظور تحقیق و توسعه فناوری در اروپا که هدف آن، حمایت و تشویق تحقیقات توسعه ای و نوآورانه در این منطقه است، شرح داده می شود.

نسل‎های نوآوری- بخش دوم: نسل چهارم و پنجم

نسل‎های نوآوری- بخش دوم: نسل چهارم و پنجم

در این قسمت از مقاله، در ادامه قسمت اول به معرفی نسل چهارم و پس از آن نسل پنجم نوآوری پرداخته می شود.

نسل‎های نوآوری- بخش اول: نسل اول تا سوم

نسل‎های نوآوری- بخش اول: نسل اول تا سوم

امروزه شرکت های تولیدی، با فضایی متلاطم و سرشار از رقابت مواجه هستند. همچنین نرخ سریع تغییر فناوری و چرخه های کوتاه محصولات، خود به بخشی از مشکلات پیش روی شرکت ها بدل گشته و آنها را مجبور به تعامل و انعطاف بیشتر، جهت پاسخگویی به تغییرات مداوم بازار نموده است. در این مقاله، نسل های نوآوری به تفصیل شرح داده می شوند.