جستجو برای پرورش میگو در بخش اخبـــار

فناوری جدید حذف باکتری برای پرورش میگو
۳ بهمن ۱۳۹۷

فناوری جدید حذف باکتری برای پرورش میگو

امکان بیماری میگوها و آلودگی آب‌های پرورش میگو به انواع باکتری، اغلب بسیاری از صاحبان این مزارع را با ضررهای هنگفتی مواجه نموده است. شرکت «NaturalShrimp»، که یک شرکت پرورش میگو...

هفت روز نواوری در جهان
۲۲ فروردین ۱۳۹۵

هفت روز نواوری در جهان

چنگال الکتریکی که طعم نمک را شبیه‌سازی می‌کند، تولید تخمکهای مصنوعی با چاپگر سه بعدی و ذخیره یک میلیون نسخه فیلم بر روی دی‌ان‌ای مصنوعی جدیدترین دستاوردهای دانشمندان جهان است که...