جستجو برای آکادمی کانون در بخش اخبـــار

آکادمی وایپو دوره های تخصصی آموزشی در ایران برگزار می کند
۱۰ مهر ۱۳۹۵

آکادمی وایپو دوره های تخصصی آموزشی در ایران برگزار می کند

آکادمی سازمان جهانی مالکیت فکری برای برگزاری دوره های آموزشی دانشگاهی و نیز اجرای برنامه‌های مشترک آموزش حقوق مالکیت فکری برای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در وزارت دادگستری،...