جستجو برای BMW در بخش اخبـــار

شکایت BMW از یک شرکت اتومبیلی
۵ بهمن ۱۳۹۵

شکایت BMW از یک شرکت اتومبیلی

شرکت BMW اخیراً شکایتی را از شرکت Mazz Auto Group ارائه نموده که در آن این شرکت را به نقض حق مالکیت پتنت ها و همچنین سوء استفاده از علامت تجاری خود متهم نموده و درخواست غرامت...

هفت روز نواوری در جهان
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

هفت روز نواوری در جهان

باتری‌هایی که بیشتر از 100 هزار بار شارژ می‌شوند، تولید بافت سه‌بعدی قلب انسان از سلول‌های بنیادی و طراحی پلیمر خود ترمیم‌ شونده جدیدترین دستاوردهای دانشمندان جهان است که در...