جستجو برای NaturalShrimp در بخش اخبـــار

فناوری جدید حذف باکتری برای پرورش میگو
۳ بهمن ۱۳۹۷

فناوری جدید حذف باکتری برای پرورش میگو

امکان بیماری میگوها و آلودگی آب‌های پرورش میگو به انواع باکتری، اغلب بسیاری از صاحبان این مزارع را با ضررهای هنگفتی مواجه نموده است. شرکت «NaturalShrimp»، که یک شرکت پرورش میگو...