جستجو برای ارزش‌گذاری پتنت در بخش انتشارات

مدیریت و توسعه دارایی‌های فکری

مدیریت و توسعه دارایی‌های فکری

یکی از نگرانی‌های عمده سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، شکاف زیاد بین ایجاد و توسعه دارایی‌های فکری و تجاری‌سازی آن‌ها است. در چنین شرایطی، نیاز به توسعه و پیاده‌سازی یک مدل مدیریت مالکیت فکری ضروری است. در این نوشتار، مدل مدیریت مالکیت فکری جدیدی معرفی شده که با قابلیت ارزیابی وضعیت سیستم مالکیت فکری فعلی سازمان‌ها، می‌تواند به آن‌ها کمک نماید تا توسعه و اصلاح سیستم مدیریت مالکیت فکری را اجرا نمایند.

کارآفرینی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و سیستم پتنت

کارآفرینی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و سیستم پتنت

در این نوشتار، به بررسی کارآفرینی و ارتباط آن با فعالیت‌های ثبت اختراع در آمریکا پرداخته شده که بنا بر نتایج حاصل از مصاحبه و اخذ نظرات بیش از ۱۳۳۲ شرکت فناور نوپا که از سال ۱۹۹۸ میلادی به این‌سو تأسیس شده‌اند، دلایل متنوعی را برای اقدام کارآفرینان به استفاده از سیستم پتنت معرفی می‌نماید.

ممیزی دارایی‌های فکری؛ حسابرسی و ارزیابی

ممیزی دارایی‌های فکری؛ حسابرسی و ارزیابی

با توجه به نقش بسیار کلیدی مالکیت فکری در موفقیت انتقال فناوری و به صورت عام کسب‌وکارهای نوآورانه، در این نوشتار، به برخی از جنبه‌های ارزیابی و حسابرسی دارایی‌های فکری در هر سازمان یا بنگاه اقتصادی خواهیم پرداخت.

صدور مجوز بهره‌برداری از فناوری- قسمت سوم: شرایط و معیارهای مالی

صدور مجوز بهره‌برداری از فناوری- قسمت سوم: شرایط و معیارهای مالی

در این قسمت از مقاله، شرایط و معیارهای مالی مهم در موافقت‌نامه مجوز بهره‌برداری از فناوری، به‌تفصیل بیان می‌گردد. شرایط مالی در پنج بند شامل «هزینه‌های اخذ مجوز»، «روش‌های پرداخت»، «مجوزهای متقابل یا پیمان‌های عدم شکایت»، «ضمانت‌ها و جبران خسارات» و «ارتباط مجوز فناوری با سرمایه‌گذاری‌های مشترک و قیمت‌گذاری محصولات» ارائه خواهد شد.

اختراع کردن و به دیگران اجازه‌ی نوآوری دادن: یک چارچوب برای حالت‌های انتقال پتنت دانشگاهی

اختراع کردن و به دیگران اجازه‌ی نوآوری دادن: یک چارچوب برای حالت‌های انتقال پتنت دانشگاهی

چشم‌انداز مالکیت ثبت اختراع در مؤسسات دانشگاهی مختلف، توسط مقالات متعددی راجع به ثبت اختراع و تجاری‌سازی، نشان داده‌شده است. باوجوداین تلاش‌ها، همچنان کمبود مشاهدات تجربی در مورد چگونگی تجاری‌سازی اختراعات دانشگاهی ثبت‌شده در طول زمان، وجود دارد. این مقاله، کارهای قبل در زمینه‎ی تجاری‌سازی دانشگاهی را به‌وسیله‌ی دنبال کردن انتقال مالکیت پتنت در طول زمان، گسترش داده است. یک چارچوب مفهومی از حالت‌های انتقال پتنت دانشگاهی، در قالب تلاش خود محققان (حالت حقیقی-autonomous mode)، به‌واسطه‌ی حمایت واسطه‌های دانشگاهی (حالت واسطه‌ای-bridge mode) و به‌واسطه‌ی شرکت‌ها (حالت حقوقی-corporate mode)، ایجاد گردید. این چارچوب، ثبت انتقال دانش بین مخترعین دانشگاهی و مبتکرین خارجی در زمان اختراع (t0)، ثبت اختراع (t1) و هر زمان دیگر (tn) را ممکن می‌سازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اکثر اختراعات ثبت‌شده، از مخترعین به نهادهای خارج از دانشگاه انتقال‌یافته است. یافته‌های مقاله، امکان بالقوه‌ای برای سنجش دانشگاه‌ها و همچنین توسعه‌ی حمایت‌های داخلی هدفمندتر ایجاد می‌نماید.

صدور مجوز بهره‌برداری از فناوری- قسمت اول

صدور مجوز بهره‌برداری از فناوری- قسمت اول

در این مقاله پس از آشنایی با مفاهیم اصلی مرتبط با لیسانس فناوری و بررسی شاخصه‌های کلیدی موفقیت در آن، برخی سؤالات مهم که می‌بایست پیش از ورود به مذاکرات موافقت‌نامه صدور مجوز به آن‌ها پاسخ دهیم را مرور می‌نماییم.