جستجو برای محققین، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای برتر در بخش انتشارات

دانشگاه‌های نسل سوم و سیستم ثبت اختراع

دانشگاه‌های نسل سوم و سیستم ثبت اختراع

شکل‌گیری انتظارات جدید درباره مشارکت مستقیم نهادهای دانشگاهی در رشد اقتصادی، از جمله آثار جدید اصلاحات ساختاری و کارکردی دانشگاه‌ها در روند تجاری‌سازی محسوب می‌شود. در این نوشتار، سعی خواهد شد تا با تمرکز بر نقش سیستم پتنت بر فعالیت‌های کارآفرینانه و تجاری‌سازی دانشگاهی، برخی از مهم‌ترین موضوعات و مفاهیم مرتبط با کارآفرینی و دانشگاه‌های نسل سوم را به بحث و بررسی بگذاریم.

سیستم یوتیلیتی مدل در چین؛ محرکی برای نوآوری

سیستم یوتیلیتی مدل در چین؛ محرکی برای نوآوری

اتاق بازرگانی آمریکا، با توجه به اهمیت رابطه اقتصادی و تجاری دوجانبه آمریکا - چین، اقدام به بررسی اقدامات دولت چین، در راستای ارتقاء نوآوری و قابلیت‌های فناورانه نموده است که می‌تواند نحوه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های آمریکایی در این کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در این نوشتار، به مرور اجمالی گزارش اتاق بازرگانی آمریکا از سیستم یوتیلیتی مدل چین، به عنوان یکی از اهرم‌های مهم دولت چین در مالکیت فکری و اکوسیستم نوآوری پرداخته و مزایا، چالش‌ها و تأثیرات احتمالی آن را بررسی خواهیم کرد.

اختراع کردن و به دیگران اجازه‌ی نوآوری دادن: یک چارچوب برای حالت‌های انتقال پتنت دانشگاهی

اختراع کردن و به دیگران اجازه‌ی نوآوری دادن: یک چارچوب برای حالت‌های انتقال پتنت دانشگاهی

چشم‌انداز مالکیت ثبت اختراع در مؤسسات دانشگاهی مختلف، توسط مقالات متعددی راجع به ثبت اختراع و تجاری‌سازی، نشان داده‌شده است. باوجوداین تلاش‌ها، همچنان کمبود مشاهدات تجربی در مورد چگونگی تجاری‌سازی اختراعات دانشگاهی ثبت‌شده در طول زمان، وجود دارد. این مقاله، کارهای قبل در زمینه‎ی تجاری‌سازی دانشگاهی را به‌وسیله‌ی دنبال کردن انتقال مالکیت پتنت در طول زمان، گسترش داده است. یک چارچوب مفهومی از حالت‌های انتقال پتنت دانشگاهی، در قالب تلاش خود محققان (حالت حقیقی-autonomous mode)، به‌واسطه‌ی حمایت واسطه‌های دانشگاهی (حالت واسطه‌ای-bridge mode) و به‌واسطه‌ی شرکت‌ها (حالت حقوقی-corporate mode)، ایجاد گردید. این چارچوب، ثبت انتقال دانش بین مخترعین دانشگاهی و مبتکرین خارجی در زمان اختراع (t0)، ثبت اختراع (t1) و هر زمان دیگر (tn) را ممکن می‌سازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اکثر اختراعات ثبت‌شده، از مخترعین به نهادهای خارج از دانشگاه انتقال‌یافته است. یافته‌های مقاله، امکان بالقوه‌ای برای سنجش دانشگاه‌ها و همچنین توسعه‌ی حمایت‌های داخلی هدفمندتر ایجاد می‌نماید.