جستجو برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش انتشارات

تجربه ایران در  توسعه نوآوری‌های پزشکی و مسیر پیش رو

تجربه ایران در توسعه نوآوری‌های پزشکی و مسیر پیش رو

آخرین نسخه از گزارش شاخص جهانی نوآوری که همه ساله توسط سازمان جهانی مالکیت فکری انتشار می‌یابد، بر حوزه سلامت و نوآوری‌های پزشکی متمرکز شده است. یک فصل از گزارش مذکور، به‌طور خاص به نوآوری‌های پزشکی در ایران و روند آتی آن اختصاص یافته است. در نوشتار حاضر، مروری بر مهم‌ترین بخش‌های این تحلیل پیرامون نوآوری‌های پزشکی ایران خواهیم داشت.

گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷

گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷

نظر به توسعه کمی و کیفی دفاتر همکار کانون پتنت و فعالیت‌های گسترده آن‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی و نیز، جذب و ثبت درخواست، این گزارش به بررسی و آنالیز عملکرد این دفاتر در طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ می‌پردازد. گفتنی است، آمار مورد استفاده در گزارش، مرتبط با فعالیت‌های ثبت درخواست دفاتر و نتایج بررسی‌های شکلی و ماهوی کارشناسان کانون، از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۷ اسفند ۹۷ است.

پنج نکته در خصوص مدیریت دارایی‌های فکری مبتنی بر پتنت

پنج نکته در خصوص مدیریت دارایی‌های فکری مبتنی بر پتنت

داشتن یک استراتژی مشخص برای حفاظت از دارایی‌های فکری کلیدی و مدیریت مؤثر فناوری در بنگاه، موجب می‌شود تا با کمترین هزینه، بیشترین چتر حفاظتی از دارایی‌های فکری را به خود اختصاص دهیم. در این راستا، این مقاله به معرفی پنج نکته کلیدی در ارتباط با مدیریت پتنت در کسب‌وکار ارائه نموده است.

گزارش عملکرد دفاتر همکار کانون پتنت منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۶

گزارش عملکرد دفاتر همکار کانون پتنت منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۶

در این گزارش، عملکرد دفاتر همکار کانون پتنت ایران بر مبنای آمار و اطلاعات مرتبط با درخواست‌های ثبت اختراع ارسالی تا تاریخ ۲۴ دی‌ماه سال جاری استخراج بررسی‌شده و بر این اساس دفاتر همکار، در گروه‌های دفاتر نوآور، فعال و غیرفعال طبقه‌بندی شده‌اند.

گزارش عملکرد دفاتر همکار کانون پتنت ایران در سال‌های 1394 و 1395

گزارش عملکرد دفاتر همکار کانون پتنت ایران در سال‌های 1394 و 1395

در این گزارش عملکرد دفاتر همکار کانون پتنت ایران در طی سال های 1394 و 1395 در دریافت و ارسال درخواست های ثبت پتنت مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده اند.

راهنمای ایجاد شرکت های زایشی دانش بنیان (ویژه اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان)

هدف از این راهنما، آشنایی اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان با فرآیندها و نکات مهم در ایجاد شرکت های زایشی دانش بنیان است.

راهنمای ایجاد شرکت های زایشی دانش بنیان  (ویژه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی)

راهنمای ایجاد شرکت های زایشی دانش بنیان (ویژه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی)

این راهنما با هدف بهره گیری و کاربرد در موسسات پژوهشی و دانشگاه ها ارائه می شود.