جستجو برای IBM در بخش انتشارات

مروری بر مفاهیم و نظریه‌های ثبت و انتشار اختراعات کارآفرینانه

مروری بر مفاهیم و نظریه‌های ثبت و انتشار اختراعات کارآفرینانه

در این مقاله اقدام به شرح یک طرح مطالعاتی جامع نموده که با هدف بررسی رابطه بین ثبت اختراع و کارآفرینی در آمریکا انجام گرفته است. پرسش اصلی در این طرح این است که «چرا کارآفرینان و شرکت‌های مختلف در مراحل اولیه رشد و توسعه، اقدام به ثبت اختراع می‌کنند و در مواردی که این اتفاق رخ نمی‌دهد، دلیل اصلی چیست؟»

سودآوری سیستم پتنت برای کشورهای در حال توسعه

سودآوری سیستم پتنت برای کشورهای در حال توسعه

در مقاله پیش رو با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه، علی‌الخصوص کشورهایی نظیر چین، هند و برزیل، که فاصله خود با مرز توسعه‌یافتگی را تا حد زیادی کم نموده‌اند، به بررسی و تحلیل مزایای سیستم پتنت برای کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود.

ده استراتژی مالکیت فکری برای استارت آپ های مبتنی بر فناوری- قسمت اول

ده استراتژی مالکیت فکری برای استارت آپ های مبتنی بر فناوری- قسمت اول

در این بخش از مقاله 4 استراتژی کلیدی برای شرکت های استارت آپی مبتنی بر فناوری در حوزه مالکیت فکری ارائه می شوند.

نیت یا هدف استراتژیک

نیت یا هدف استراتژیک

در این مقاله با توجه به دیدگاه خاص نویسندگان نسبت به تجربه شرکت های موفق آسیایی در پیشگامی برای رهبری جهانی در فناوری، اهمیت مبحث نیت استراتژیک در موفقیت شرکت ها در راستای شناسایی و پیشی گرفتن از رقبا را مطرح می نمایند.

وضعیت کلی پتنت بر اساس گزارش 2016 وایپو

وضعیت کلی پتنت بر اساس گزارش 2016 وایپو

سازمان جهانی مالکیت فکری در گزارش سالیانه خود با عنوان "World Intellectual Property 2016" وضعیت کلی آخرین آمار سالیانه در دسترس برای تعداد درخواست‎های دریافتی ثبت پتنت و پتنت‎های گرنت شده را ارائه نموده و با مقایسه آنها با آمار سال‎های گذشته یک گزارش آماری تهیه و تغییرات را بر اساس سطح اقتصادی کشورها و مناطق قرار گیری آنها ارائه نموده است. بر اساس این آمارها رشد 7.8 درصدی در تعداد درخواست‎های ثبت پتنت در سال 2015 نسبت به 2014 رخ داده است.