جستجو برای IP5 در بخش انتشارات

وضعیت حقوق مالکیت فکری جهان با تمرکز بر سیستم پتنت؛ تحلیل گزارش ۲۰۱۸ وایپو

وضعیت حقوق مالکیت فکری جهان با تمرکز بر سیستم پتنت؛ تحلیل گزارش ۲۰۱۸ وایپو

گزارش جدید وایپو «WIPO»، به بررسی تغییر و تحولات رخ داده در حوزه‌های پتنت، نشان‌های تجاری، طراحی‌های صنعتی، نشان‌های جغرافیایی و گونه‌های گیاهی، می‌پردازد. در نوشتار حاضر، سعی خواهد شد تا با مروری اجمالی بر گزارش وایپو، روند کلی تغییرات در زمینه ثبت حقوق مالکیت فکری در سال ۲۰۱۷ میلادی را بررسی و آنالیز نموده و در ادامه، فعالیت‌های ثبت اختراع در کشورها و مناطق مختلف جهان، به تفصیل مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار دهیم.

گذشته، حال و آینده سیستم پتنت در آفریقای جنوبی

گذشته، حال و آینده سیستم پتنت در آفریقای جنوبی

سیستم پتنت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام مالکیت فکری محسوب می‌شود که نقشی کلیدی در حفاظت از دارایی‌های فکری و ترویج و انتشار نوآوری‌های جدید بر عهده دارد. بر این اساس، در این نوشتار سعی خواهد شد تا وضعیت فعلی سیستم پتنت در کشور آفریقای جنوبی، به‌عنوان پیشرو نوآوری در قاره آفریقا و روند تغییرات آن در سال‌های گذشته، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

وضعیت کلی پتنت در سال 2016 میلادی بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری

وضعیت کلی پتنت در سال 2016 میلادی بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری

ویرایش 2017 شاخص‌های جهانی مالکیت فکری که از سوی «WIPO» انتشار یافته است، به بررسی تغییر و تحولات رخ داده در حوزه حقوق مالکیت فکری در نقاط مختلف جهان می‌پردازد. در نوشتار پیش رو سعی می‌گردد، با تمرکز بر بخش پتنت گزارش وایپو، وضعیت ثبت اختراع در سال 2016 میلادی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

مروری بر مفاهیم و نظریه‌های ثبت و انتشار اختراعات کارآفرینانه

مروری بر مفاهیم و نظریه‌های ثبت و انتشار اختراعات کارآفرینانه

در این مقاله اقدام به شرح یک طرح مطالعاتی جامع نموده که با هدف بررسی رابطه بین ثبت اختراع و کارآفرینی در آمریکا انجام گرفته است. پرسش اصلی در این طرح این است که «چرا کارآفرینان و شرکت‌های مختلف در مراحل اولیه رشد و توسعه، اقدام به ثبت اختراع می‌کنند و در مواردی که این اتفاق رخ نمی‌دهد، دلیل اصلی چیست؟»

«سیاست پتنت در کره جنوبی و اثرات آن بر توسعه اقتصادی- قسمت دوم»

«سیاست پتنت در کره جنوبی و اثرات آن بر توسعه اقتصادی- قسمت دوم»

در این قسمت از مقاله، به نقش «KIPO» در ترویج و توسعه قابلیت‌های فناورانه و چگونگی دستیابی به این هدف، اثرات سیاست‌های پتنت کره جنوبی از منظر رشد اقتصادی و وضعیت سیستم پتنت این کشور خواهیم پرداخت.

آشنایی با مفهوم اختراع و شرایط احراز آن- قسمت اول

آشنایی با مفهوم اختراع و شرایط احراز آن- قسمت اول

در این بخش از مقاله به مقدمه ای از آشنایی با مفهوم اختراع اشاره شده و در مورد لزوم وجود نظام ثبت اختراع توضیحاتی ارائه می گردد.