جستجو برای PCT در بخش انتشارات

اختراع کردن و به دیگران اجازه‌ی نوآوری دادن: یک چارچوب برای حالت‌های انتقال پتنت دانشگاهی

اختراع کردن و به دیگران اجازه‌ی نوآوری دادن: یک چارچوب برای حالت‌های انتقال پتنت دانشگاهی

چشم‌انداز مالکیت ثبت اختراع در مؤسسات دانشگاهی مختلف، توسط مقالات متعددی راجع به ثبت اختراع و تجاری‌سازی، نشان داده‌شده است. باوجوداین تلاش‌ها، همچنان کمبود مشاهدات تجربی در مورد چگونگی تجاری‌سازی اختراعات دانشگاهی ثبت‌شده در طول زمان، وجود دارد. این مقاله، کارهای قبل در زمینه‎ی تجاری‌سازی دانشگاهی را به‌وسیله‌ی دنبال کردن انتقال مالکیت پتنت در طول زمان، گسترش داده است. یک چارچوب مفهومی از حالت‌های انتقال پتنت دانشگاهی، در قالب تلاش خود محققان (حالت حقیقی-autonomous mode)، به‌واسطه‌ی حمایت واسطه‌های دانشگاهی (حالت واسطه‌ای-bridge mode) و به‌واسطه‌ی شرکت‌ها (حالت حقوقی-corporate mode)، ایجاد گردید. این چارچوب، ثبت انتقال دانش بین مخترعین دانشگاهی و مبتکرین خارجی در زمان اختراع (t0)، ثبت اختراع (t1) و هر زمان دیگر (tn) را ممکن می‌سازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اکثر اختراعات ثبت‌شده، از مخترعین به نهادهای خارج از دانشگاه انتقال‌یافته است. یافته‌های مقاله، امکان بالقوه‌ای برای سنجش دانشگاه‌ها و همچنین توسعه‌ی حمایت‌های داخلی هدفمندتر ایجاد می‌نماید.

«سیاست پتنت در کره جنوبی و اثرات آن بر توسعه اقتصادی- قسمت دوم»

«سیاست پتنت در کره جنوبی و اثرات آن بر توسعه اقتصادی- قسمت دوم»

در این قسمت از مقاله، به نقش «KIPO» در ترویج و توسعه قابلیت‌های فناورانه و چگونگی دستیابی به این هدف، اثرات سیاست‌های پتنت کره جنوبی از منظر رشد اقتصادی و وضعیت سیستم پتنت این کشور خواهیم پرداخت.

گزارش عملکرد اجرایی چین در حوزه پتنت

گزارش عملکرد اجرایی چین در حوزه پتنت

در این گزارش خلاصه ای از مباحثات صاحبنظران و توصیه های آن ها پیرامون بهبود وضعیت صاحبان دارایی های فکری آمریکایی در چین و گام های مورد نیاز دولت آمریکا برای بهبود فرآیند اجرای آیین نامه های حفاظتی در چین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

آشنایی با مفهوم اختراع و شرایط احراز آن- قسمت دوم

آشنایی با مفهوم اختراع و شرایط احراز آن- قسمت دوم

در این قسمت از مقاله، شرایط احراز پتنت یا گواهی ثبت اختراع که به دو دسته الزامات ماهوی و الزامات رسمی تقسیم می شوند، به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

تأثیر برکسیت بر مالکیت فکری

تأثیر برکسیت بر مالکیت فکری

اثرات قابل توجه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، از تأثیر بر بازارهای مالی گرفته تا تأثیرات فرهنگی و سیاسی در سطح جهان غیر قابل چشم پوشی است. در این گزارش به تأثیر برکسیت بر مقوله مالکیت فکری پرداخته می شود.

وضعیت کلی پتنت بر اساس گزارش 2016 وایپو

وضعیت کلی پتنت بر اساس گزارش 2016 وایپو

سازمان جهانی مالکیت فکری در گزارش سالیانه خود با عنوان "World Intellectual Property 2016" وضعیت کلی آخرین آمار سالیانه در دسترس برای تعداد درخواست‎های دریافتی ثبت پتنت و پتنت‎های گرنت شده را ارائه نموده و با مقایسه آنها با آمار سال‎های گذشته یک گزارش آماری تهیه و تغییرات را بر اساس سطح اقتصادی کشورها و مناطق قرار گیری آنها ارائه نموده است. بر اساس این آمارها رشد 7.8 درصدی در تعداد درخواست‎های ثبت پتنت در سال 2015 نسبت به 2014 رخ داده است.

مروری بر قوانین مالکیت فکری در کره‌ی جنوبی

مروری بر قوانین مالکیت فکری در کره‌ی جنوبی

قوانین ثبت اختراع در هر کشور به صورت خاص وضع می‌شود و اداره ثبت اختراع در هر کشور براساس قوانین داخلی خود عمل می‌کند. در این گزارش با جایگاه اداره ثبت اختراع کره‌ی جنوبی، روند رو به رشد آن در سال‌های اخیر و قوانین مربوط به ثبت انواع دارایی فکری در این کشور آشنا می‌شوید.

مروری بر قانون مالکیت فکری در چین

هر کشوری در زمینه ثبت اختراع قوانین ملی خود را وضع کرده است بطوریکه اداره ثبت اختراع یک کشور بر اساس این قوانین عمل می کند. در این گزارش، قوانین مالکیت فکری در کشور چین بررسی شده است. آشنایی با این قوانین به مخترع کمک میکند تا با ثبت اختراع خود در این کشور از کپی برداری اختراعش جلوگیری کند.

ساختار و اجزای پتنت و نحوه جستجوی آن در منابع بین المللی

ساختار و اجزای پتنت و نحوه جستجوی آن در منابع بین المللی

گام نخست در بدست آوردن پتنت در هر کشور، مستلزم ارائه تقاضانامه ثبت پتنت و تشکیل پرونده (filing) در اداره ثبت اختراعات آن کشور است. اداره ثبــت اختــراع کشور مورد تقاضا پس از بررسی کارشنـاسی پرونده و احتمالاً پس از انتشار مفــاد تقاضانامه در سطــح عموم، در صورت احراز شرایط، نهایتاٌ حق پتنت را اعطا می‌نماید که در سرتاسر همان کشور معتبر و قابل دفاع است. پتنت عموماً دارای قسمت هایی نظیر عنوان اختراع، سابقه و شرح ‌فنی آن است. پتنت ها دارای تاریخ های متفاوتی همچون تاریخ تقدم، تاریخ درخواست، تاریخ انتشار و تاریخ اعطای پتنت هستند، که سن اختراع را نشان دهد. همه پتنت ها نام و آدرس مخترع، متقاضی و مالک را نشان می دهند. همچنین پتنت ها دارای شماره پتنت می باشند. علاوه بر مشخصات شناسنامه ای اختراع، متن اختراع شامل چکیده، توصیف، نقشه و رسم ها و ادعاها می باشد. جهت سهولت یافتن و استخراج اطلاعات، ادارات پتنت، پرونده های پتنت را براساس زمینه های مختلف فناوری طبقه بندی می کنند. امروزه سیستم طبقه بندی IPC بطور گسترده بوسیله اداره های پتنت معتبر مورد استفاده قرار می گیرد. برای جستجوی پتنت، چندین پایگاه داده رایگان وجود دارد. همچنین پایگاه داده های پولی همچون Qpat و Thomson ایجاد شده است که با استفاده از موتور جستجوی هوشمند آنها می توان اطلاعات اختراعات ثبت شده را به آسانی جستجو نمود.

قوانین و معاهدات بین المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری

قوانین و معاهدات بین المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری

از دو قرن پیش تمایل کشورها برای متحدالشکل کردن قوانین داخلی و بین المللی در زمینه حمایت از مقولات مربوط به مالکیت فکری افزایش یافت و این مسئله را می توان نتیجه شکست نمایشگاه بین الملی اختراعات و ابداعات وین 1873 دانست. به دنبال این اتفاق، چند کنگره برگزار شد و نهایتا کنوانسیون پاریس به تصویب رسید که سرآغاز تدوین مقررات بین المللی در حوزه مالکیت فکری شد. کنوانسیون برن در سال 1886 و کنوانسیون رم در سال 1961 برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به امضا رسید. برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، کنوانسیون پاریس در سال 1883، معاهده همکاری ثبت اختراع در سال 1970 و موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا تریپس منعقد شد. در کشور ایران، اولین قانون مربوط به مالکیت صنعتی در سال 1304 تصویب شد. در سال 1310 قانون مربوط به ثبت علائم و اختراعات، در سال 1383 قانون مربوط به حمایت از نشانه های جغرافیایی و در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی وضع شد. همچنین قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 به تصویب رسید. سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1970 تاسیس و در سال 1974، به یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل تبدیل شد.