کارگاه های آموزشی پیش رو

 • تحلیل پتنت برای مدیران

  مرکز برگزار کننده

  شرکت ها گروه مپنا

  تاریخ برگزاری

  ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ۰۵ دی ۱۳۹۸

  ساعت برگزاری: ۸ الی ۱۶ / این کارگاه در روزهای ۲۸ آذرماه و ۵ دی ماه برگزار خواهد شد./ " فقط مختص اعضای شرکت مپنا لکوموتیو "

استعلام وضعیت