کارگاه های آموزشی پیش رو

 • آموزش ثبت اختراع پیشرفته (شکار فرصت های تجاری سازی به کمک پتنت)

  مرکز برگزار کننده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران
  تاریخ برگزاری

  ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۲۳ آبان ۱۳۹۸

  ساعت برگزاری: ۸:۳۰ الی ۱۶ / لازم به ذکر است این کارگاه هزینه ای می باشد که لینک ثبت نام در ایوند، در قسمت " اطلاعات بیشتر" موجود است.
 • هنر مطالعه پتنت

  مرکز برگزار کننده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران
  تاریخ برگزاری

  ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ۳۰ آبان ۱۳۹۸

  ساعت برگزاری: ۸:۳۰ الی ۱۶ / لازم به ذکر است این کارگاه هزینه ای می باشد که لینک مستقیم ثبت نام در ایوند، در قسمت " اطلاعات بیشتر" موجود است.
 • آموزش ثبت اختراع پیشرفته

  مرکز برگزار کننده جهاد دانشگاهی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
  تاریخ برگزاری

  ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۲ آبان ۱۳۹۸

  ساعت برگزاری کارگاه: ۹ الی ۱۷
 • ثبت علامت تجاری و برند

  مرکز برگزار کننده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران
  تاریخ برگزاری

  ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۴ آذر ۱۳۹۸

  ساعت برگزاری: ۹ الی ۱۲ / لازم به ذکر است این کارگاه هزینه ای می باشد که لینک مستقیم ثبت نام در ایوند، در قسمت " اطلاعات بیشتر" موجود است
استعلام وضعیت