کارگاه های آموزشی پیش رو

  • آموزش ثبت اختراع پیشرفته

    مرکز برگزار کننده دانشگاه بوعلی سینا
    تاریخ برگزاری

    ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۵ تیر ۱۳۹۸

    ساعت برگزاری کارگاه: ۸ الی ۱۶ «این کارگاه در دو روز مورخ ۲۹ خردادماه و ۵ تیرماه ۹۸ برگزار خواهد شد».
استعلام وضعیت