مسیر های حفاظت از اختراعات در خارج از ایران (وبینار-ویژه وزارت بهداشت- برگزاری مهرماه ۹۹)

طی این وبینار تلاش بر آن است که مسیرهای حفاظت از اختراعات خارج از ایران آموزش داده شود.

 

 

با توجه به این موضوع که ثبت اختراعات و قوانین مربوط به آن در قلمرو سرزمینی هر کشوری مورد حفاظت قرار می گیرد. و صاحبان اختراع بهتر است اختراعات خود را علاوه بر کشوری که در آن مقیم هستند در کشورهایی که بازارهای تجاری قوی دارند یا بازار هدف هستند و یا ... به ثبت برسانند. اما در این میان برای تسهیل فرآیند ثبت اختراعات در سطح بین المللی، معاهداتی از جمله معاهده همکاری ثبت اختراع در نظر گرفته شده است.

طی این وبینار، شرکت کنندگان با مزایا و ملاحظات معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) و همچنین با سیستم ثبت اختراع آمریکا به عنوان یکی از معتبرترین سیستم های ثبت اختراع آشنا خواهند شد.

 

  • اعضای هیات علمی وزارت بهداشت
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت
  • پژوهشگران وزارت بهداشت 
     

 

این وبینار ویژه اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است؛  برای دریافت کد ثبت نام به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و یا مراکز علمی و تحقیقاتی وزارت بهداشت مرکز مربوطه خود مراجعه فرمایید.

 

شایان ذکر است لینک ورود به اتاق وبینار آموزشی یک روز پیش از وبینار به ایمیل شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.

این کارگاه بصورت وبینار رایگان از ساعت ۱۰ الی ۱۲  برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان لازم است  ۱۵ دقیقه پیش از شروع وبینار به لینک اتاق وبینار وارد شوند

و همچنین در ۲۰ دقیقه پایانی امکان پرسش و پاسخ برای آنان فراهم خواهد بود.

مسیر و نحوه دریافت گواهی نامه طی ایمیلی پس از برگزاری وبینار آموزشی به شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.

 

 

تاریخ برگزاری

۰۵ مهر ۱۳۹۹ ۰۵ مهر ۱۳۹۹

ساعت برگزاری : ۱۰ الی ۱۲ـــ **این وبینار ویژه اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد و برای دریافت کد ثبت نام به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و یا مراکز علمی و تحقیقاتی وزارت بهداشت مرکز مربوطه خود مراجعه فرمایید.**
محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ۰۴ مهر ۱۳۹۹