آموزش جامع پتنت (ویژه کارشناسان و مدیران وزارت دادگستری)

در این کارگاه مخاطبین ضمن آشنایی با مقدمات پتنت و روندهای ثبت اختراع، با ابزار تحلیل پتنت و نحوه نگارش پتنت نیز آشنا خواهند شد.

  • مقدمات پتنت
  • شرایط احراز پتنت
  • پتنت خوانی
  • آشنایی با روندهای ثبت اختراع
  • آشنایی با اصول نگارش اختراع و ادعا نامه
  • انواع ادعا نامه
  • اصول داوری اختراعات در کشورهای مختلف با ذکر مثال
  • آشنایی با ابزار تحلیل پتنت

 

 لازم به ذکر است دریافت گواهی نامه معتبر از کانون پتنت ایران منوط به ثبت نام از طریق سامانه کانون پتنت ایران است.

آموزش جامع پتنت (ویژه کارشناسان و مدیران وزارت دادگستری)
آموزش جامع پتنت (ویژه کارشناسان و مدیران وزارت دادگستری)
تاریخ برگزاری

۱۳۹۹/۰۶/۱۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

محل برگزاری
تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به میدان ولیعصر(جنوب به شمال)-جنب سفارت عراق- وزارت دادگستری-طبقه همکف
تاریخ ثبت نام

۱۳۹۹/۰۶/۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۸

مدرسین
دکتر امیرحسین برنایی ، دکتر مهرداد خانلرخانی
تاریخ برگزاری

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

این کارگاه به پایان رسیده است.
محل برگزاری
تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به میدان ولیعصر(جنوب به شمال)-جنب سفارت عراق- وزارت دادگستری-طبقه همکف
تاریخ ثبت نام
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۲۸ شهریور ۱۳۹۹