مقدمات نگارش پتنت (ویژه کارشناسان پارک های علم و فناوری)

طی این دوره آموزشی تلاش بر آن است که مخاطبان با مقدمات نگارش پتنت، ساختار ادعاها، نکات و چالش های مربوط به آن آشنا شده و نکات تاثیرگذار بر نگارش اصولی یک متن اختراع را آموزش ببینند.

   ادعاها به عنوان بخش حقوقی یک سند اختراع، گستره حفاظتی اختراع را مشخص می کنند و نگارش اصولی آن ها همچنین پشتیبانی ادعاها بوسیله شرح اختراع بسیار مورد اهمیت است. به  گونه ای که رعایت نکات مربوط به نگارش شرح اختراع و چگونگی افشای کامل آن، نگارش ادعاها و ترسیم اشکال مرتبط موضوعی تخصصی بوده و مهارتی است که نیاز به یادگیری و تمرین بسیار دارد و همچنین عدم رعایت نکات مربوط می تواند بر روند ارزیابی اختراعات تاثیرگذار باشد.

طی این دوره آموزشی تلاش بر آن است که مخاطبان با مقدمات نگارش پتنت، ساختار ادعاها، نکات و چالش های مربوط به آن آشنا شده و نکات تاثیرگذار بر نگارش اصولی یک متن اختراع را آموزش ببینند.

 

 

  • آشنایی با اصول نگارش اختراع و ادعانامه
  • بیان نکات مربوط به نگارش شرح اختراع
  • بیان نکات مربوط به بخش ترسیمات
  • بیان انواع ادعانامه

 

 

 این کارگاه بصورت وبینار از ساعت ۱۵ الی ۱۸ برگزار خواهد شد و مختص کارشناسان پارک های علم و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در نظر گرفته شده است.

  شایان ذکر است دریافت گواهی نامه معتبر از کانون پتنت ایران منوط به ثبت نام از طریق سامانه کانون پتنت ایران است.

مقدمات نگارش پتنت (ویژه کارشناسان پارک های علم و فناوری)
مقدمات نگارش پتنت (ویژه کارشناسان پارک های علم و فناوری)
تاریخ برگزاری

۱۳۹۹/۰۷/۱۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام

۱۳۹۹/۰۷/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

مدرس
دکتر مهرداد خانلرخانی
تاریخ برگزاری

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۴ مهر ۱۳۹۹

این وبینار به پایان رسیده است.
محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام
۰۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۲ مهر ۱۳۹۹