آموزش مقدمات ثبت اختراع (ویژه کارشناسان دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

طی این دوره اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی بررسی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا خواهند شد.

  یکی از مهم‌ترین الزامات ورود فناوری‌های نوین به بازار، اطمینان از حفاظت حقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت افراد یا شرکت‌های نوآور بر آنهاست. مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه فناوری بیش از یک قرن است که در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است و در این راستا، معاهدات و کنوانسیون‌های فراوانی وجود دارد که همگی حاکی از اهمیت این مقوله است. عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌تواند خسارات زیادی را از جمله افشا شدن فناوری در بازار هدف، در پی داشته باشد. در این میان با توجه به اینکه ایران تمام معاهدات بین المللی در زمینه ثبت اختراع(پتنت) را پذیرفته است، امکان حمایت کامل از ایده های فناورانه برای مخاطبان ایرانی وجود دارد.

از طرفی با توجه به اینکه افشا اطلاعات اختراع یکی از شرایط ثبت آن است این موضوع اسناد پتنت را به یکی از ارزشمندترین اسناد اطلاعات فنی تبدیل کرده است. هدف اصلی شرط افشاسازی کامل اختراع، در حقیقت کمک به گسترش دانش در جامعه است. از این رو مطالعه این اسناد و آشنایی به چگونگی دستیابی به این اطلاعات برای تمامی پژوهشگران الزامی است.

  طی این دوره تلاش بر آن است اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی توضیح داده شود و مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا شوند.

 

موضوعات ارائه شده عبارتند از:

  • تعریف و بیان اهمیت حقوق مالکیت فکری
  •  بیان اقسام مختلف حقوق مالکیت فکری
  • تعریف اختراع و شرایط ثبت آن
  • بیان فرآیند ثبت پتنت و نگهداری از آن و معاهدات مربوط به آن
  • بررسی اطلاعات اسناد پتنت و آموزش نحوه مطالعه آن
     

زمانبندی برگزاری وبینار

 

این کارگاه با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کانون پتنت ایران برگزار می گردد.

آموزش مقدمات ثبت اختراع (ویژه کارشناسان دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
آموزش مقدمات ثبت اختراع (ویژه کارشناسان دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
تاریخ برگزاری

۱۳۹۹/۰۹/۰۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام

۱۳۹۹/۰۸/۲۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

مدرس
دکتر امیرحسین برنایی
تاریخ برگزاری

۰۸ آذر ۱۳۹۹ ۰۹ آذر ۱۳۹۹

آزمون این وبینار در روز شنبه ۱۳ دی ماه ۹۹ بر اساس دستورالعمل ارسالی به ایمیل شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.
محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام
۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۰۸ آذر ۱۳۹۹