سینما مالکیت فکری

سینما- مالکیت فکری از رویدادهای آموزشی- ترویجی آکادمی کانون پتنت ایران است که در روز جهانی سینما برگزار میگردد.

 

تقریبا اکثر مخترعین نگرانی بابت دزدیده شدن ایده و اختراع خود را تجربه کردهاند. آکادمی کانون پتنت ایران با برگزاری رویداد سینما- مالکیت فکری قصد دارد تا محافظت از ابعاد مختلف اختراع به واسطه اقسام مختلف مالکیت فکری را (بویژه پتنت و اسرار تجاری با توجه به نمونه موردی داخل فیلم) تشریح نماید و همچنین ضرورت آشنایی مخترع با مفاهیم مرتبط با مالکیت فکری را بیش از پیش نمایان سازد.

  • روایت فیلم به صورت خالصه و نمایش جریدهای از فیلم جوی (Joy)
  • تحلیل فیلم از منظر حفاظت از اختراع بوسیله پتنت
  • تحلیل فیلم از منظر حفاظت از نوآوری با استفاده از اسرار تجاری
  • بررسی لزوم آگاهی مخترع از مفاهیم مالکیت فکری

 

  • علاقمندان به مالکیت فکری
  • مخترعین و پژوهشگران
  • مدیران و کارشناسان دفاتر مالکیت فکری
  • وکالی فعال در حوزه مالکیت فکری

 

  • افرادی که صرفا به دنبال رویکرد آموزش محور هستند.

 

این برنامه در مجتمع سینمایی پلاتین تهران به صورت محدود میزبان علاقه‌مندان به حوزه مالکیت فکری و همچنین فناوران، پژوهشگران و صاحبان کسب‌وکارهای فناورانه خواهد بود. اما در عین حال، به صورت لایو اینستاگرامی در صفحه آکادمی کانون پتنت ایران به آدرس IPkanoon.academy به نمایش گذاشته خواهد شد.

سینما مالکیت فکری
سینما مالکیت فکری
تاریخ برگزاری

۱۴۰۰/۰۶/۲۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

محل برگزاری
با توجه به شرایط شیوع کرونا متعاقبا اعلام می گردد.
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۰/۰۵/۲۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

مدرسین
مهرداد خانلرخانی ، ساناز جوادی ، نگار ختمی ماب
تاریخ برگزاری

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

***ظــــــــرفیت تکمـــــــــــیل شد***با توجه به شیوع و فراگیری کرونا در کشور و در راستای فراهم سازی امکان حضور گسترده تر مخاطبان در برنامه سینما- مالکیت فکری، این برنامه به زمان دیگری موکول شده است. تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.
محل برگزاری
با توجه به شرایط شیوع کرونا متعاقبا اعلام می گردد.
تاریخ ثبت نام
۲۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰