سینما مالکیت فکری

سینما- مالکیت فکری از رویدادهای آموزشی- ترویجی آکادمی کانون پتنت ایران است که در روز جهانی سینما برگزار میگردد.

 

تقریبا اکثر مخترعین نگرانی بابت دزدیده شدن ایده و اختراع خود را تجربه کردهاند. آکادمی کانون پتنت ایران با برگزاری رویداد سینما- مالکیت فکری قصد دارد تا محافظت از ابعاد مختلف اختراع به واسطه اقسام مختلف مالکیت فکری را (بویژه پتنت و اسرار تجاری با توجه به نمونه موردی داخل فیلم) تشریح نماید و همچنین ضرورت آشنایی مخترع با مفاهیم مرتبط با مالکیت فکری را بیش از پیش نمایان سازد.

  • روایت فیلم به صورت خالصه و نمایش جریدهای از فیلم جوی (Joy)
  • تحلیل فیلم از منظر حفاظت از اختراع بوسیله پتنت
  • تحلیل فیلم از منظر حفاظت از نوآوری با استفاده از اسرار تجاری
  • بررسی لزوم آگاهی مخترع از مفاهیم مالکیت فکری

 

  • علاقمندان به مالکیت فکری
  • مخترعین و پژوهشگران
  • مدیران و کارشناسان دفاتر مالکیت فکری
  • وکالی فعال در حوزه مالکیت فکری

 

  • افرادی که صرفا به دنبال رویکرد آموزش محور هستند.

 

تاریخ برگزاری

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ *** ساعت برگزاری ۱۸-۱۶
محل برگزاری
با توجه به شرایط شیوع کرونا متعاقبا اعلام می گردد.
تاریخ ثبت نام
۲۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰