مبانی داوری درخواست ثبت اختراع (ویژه پارک علم و فناوری استان قم)

این دوره با هدف آشنایی داوران ثبت اختراع با مباحث کلیدی و تأثیرگذار در روند داوری تقاضانامه‌های ثبت اختراع ایران طراحی شده است.

ادعاها بعنوان بخش حقوقی یک سند اختراع، گستره حفاظتی اختراع را مشخص می‌کنند و نگارش اصولی آنها و ترسیم اشکال مرتبط مهارتی تأثیرگذار بر روند ارزیابی اختراعات می‌باشد. از اینرو توانمندسازی داوران در مباحث حوزه حقوق ثبت اختراع، امری مهم و ضروی برای ورود به عرصه داوری این تقاضانامه‌ها محسوب می‌گردد.

آموزش مباحثی مانند مفاهیم و تعاریف حقوقی حوزه ثبت اختراعات از جمله گام ابتکاری، کاربرد صنعتی، حدود افشا در اختراعات و نحوه بررسی درخواستها و... در این وبینار، امکان ارزیابی حرفه‌ای تقاضانامه‌ها را میّسر خواهد نمود.

گام اول) اصول نگارش پتنت:

تعریف الزام افشای کافی اختراع

تبیین قالب درخواست ثبت اختراع

افشای کافی اختراع با استفاده از توصیف و تصاویر

آشنایی با نحوه نگارش ادعانامه

تبیین مفهوم گستره حفاظتی ادعا

طراحی توصیف اختراع و تصاویر بر مبنای ادعانامه

انتشار مستندات درخواست ثبت اختراع

گام دوم) اصول داوری پتنت:

تشریح ساختار درخواست ثبت اختراع

آشنایی با ساختار ادعانامه

تبیین انواع ادعا

آشنایی با مفهوم پشتیبانی توصیف و تصاویر اختراع از ادعانامه

آشنایی با داوری درخواست پتنت

بررسی چند نمونه داوری

این کارگاه با همکاری پارک علم و فناوری استان قم و کانون پتنت ایران برگزار می‌گردد.

لازم به ذکر است دریافت گواهینامه از کانون پتنت ایران منوط به ثبت‌نام در کارگاه از طریق سامانه کانون پتنت ایران، حضور در جلسات و شرکت در آزمون میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس محترم پارک علم و فناوری استان قم (جناب آقای فاطمی‌نسب) تماس حاصل فرمایید.  ۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ (داخلی ۱۱۷)

مبانی داوری درخواست ثبت اختراع (ویژه پارک علم و فناوری استان قم)
مبانی داوری درخواست ثبت اختراع (ویژه پارک علم و فناوری استان قم)
تاریخ برگزاری

۱۴۰۰/۰۹/۰۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۰/۰۸/۲۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

مدرس
مهرداد خانلرخانی
تاریخ برگزاری

۰۶ آذر ۱۴۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۰

این وبینار به پایان رسیده است.
محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام
۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۰