مبانی داوری درخواست پتنت (ویژه دانشگاه صنعتی شریف)

این دوره با هدف آشنایی داوران ثبت اختراع با مباحث کلیدی و تأثیرگذار در روند داوری تقاضانامه‌های ثبت اختراع ایران طراحی شده است.

 

ادعاها بعنوان بخش حقوقی یک سند اختراع، گستره حفاظتی اختراع را مشخص می‌کنند و نگارش اصولی آنها همچنین پشتیبانی ادعاها بوسیله شرح اختراع بسیار مورد اهمیت است. به گونه‌ای که رعایت نکات مربوط به نگارش شرح اختراع و چگونگی افشای کامل آن، نگارش ادعاها و ترسیم اشکال مرتبط، موضوعی تخصصی بوده و مهارتی است که نیاز به یادگیری و تمرین بسیار دارد. همچنین عدم رعایت نکات مربوطه میتواند بر روند ارزیابی اختراعات تأثیرگذار باشد.

از دگر سو، داوران تقاضانامه‌های ثبت اختراع بطور معمول دارای تحصیلات در زمینه علوم پایه، فنی مهندسی و علوم پزشکی هستند؛ از اینرو توانمندسازی ایشان در مباحث حوزه حقوق ثبت اختراع، امری مهم و ضروی برای ورود به عرصه داوری این تقاضانامه‌ها محسوب می‌گردد.

آموزش مباحثی مانند مفاهیم و تعاریف حقوقی حوزه ثبت اختراعات از جمله گام ابتکاری، کاربردی صنعتی، حدود افشا در اختراعات و نحوه بررسی درخواستها و... امکان ارزیابی حرفه‌ای تقاضانامه‌ها را میّسر خواهد نمود.

طی این دوره آموزشی تلاش بر آن است که مخاطبان با مبانی نگارش پتنت، ساختار ادعاها، نکات و چالشهای مربوط به آن آشنا شده و نکات مفید و مؤثر بر نگارش اصولی یک متن اختراع را آموزش ببینند و پس از آن با آگاهی از مباحث کلیدی و تأثیرگذار در روند داوری تقاضانامه‌های ثبت اختراع قادر خواهند بود که ارزیابی حرفه‌ای‌تری در این زمینه داشته و روند داوری را کوتاه‌تر نمایند.

گام اول) اصول نگارش پتنت:

 • تعریف الزام افشای کافی اختراع
 • تبیین قالب درخواست ثبت اختراع
 • افشای کافی اختراع با استفاده از توصیف و تصاویر
 • آشنایی با نحوه نگارش ادعانامه
 • تبیین مفهوم گستره حفاظتی ادعا
 • طراحی توصیف اختراع و تصاویر بر مبنای ادعانامه
 • انتشار مستندات درخواست ثبت اختراع

 

گام دوم) اصول داوری پتنت:

 • تشریح ساختار درخواست ثبت اختراع
 • آشنایی با ساختار ادعانامه
 • تبیین انواع ادعا
 • آشنایی با مفهوم پشتیبانی توصیف و تصاویر اختراع از ادعانامه
 • آشنایی با داوری درخواست پتنت
 • بررسی چند نمونه داوری


این کارگاه با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و کانون پتنت ایران مختص دانشجویان و فناوران این دانشگاه برگزار می‌گردد.

لازم به ذکر است دریافت گواهینامه از کانون پتنت ایران منوط به ثبت‌نام در کارگاه از طریق سامانه کانون پتنت ایران، حضور در جلسات و شرکت در آزمون میباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۵۴۷۹۷۰۰۰ داخلی۵۴۱ و ۵۵۶ (دفتر مالکیت فکری دانشگاه صنعتی شریف) تماس حاصل فرمایید.

شایان ذکر است کد ثبت‌نام برای واجدین شرایط حضور در وبینار فوق‌الذکر از طریق دفتر مالکیت فکری دانشگاه ارسال خواهد شد و لینک ورود به اتاق وبینار آموزشی نیز یک روز پیش از وبینار  برای شرکت کنندگان ایمیل خواهد شد.

مبانی داوری درخواست پتنت (ویژه دانشگاه صنعتی شریف)
مبانی داوری درخواست پتنت (ویژه دانشگاه صنعتی شریف)
تاریخ برگزاری

۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۰/۰۷/۱۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

مدرس
مهرداد خانلرخانی
تاریخ برگزاری

۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۰

این وبینار به پایان رسیده است.
محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام
۱۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۷ مهر ۱۴۰۰