آموزش ثبت اختراع پیشرفته (ویژه دانشگاه تهران)

طی این دوره تلاش خواهد شد که مخاطبان در گام نخـست با اهمیت ثبت اختـراعات و نیـز شرایط و الزامات آن و در گام بعدی با جستجوی هدفمند پتنت در پایگاههای اطلاعاتی آشـنا شوند.

نظر به اهمیت اطمینان از حفاظت حقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت افراد یا شرکتهای نوآور، حمایت کامل از ایده‌های فناورانه بعنوان یکی از مهمترین الزامات ورود فناوریهای نوین به بازار می‌باشد. عدم توجه به قوانین مالکیت فکری، در بازارهای داخلی و بین المللی میتواند خسارات جبران‌ناپذیری از جمله افشا شدن فناوری در بازار هدف را به دنبال داشته باشد و در عین حال افشای اطلاعات اختراع یکی از شرایط اصلی ثبت آن محسوب می شود؛ بنابراین اسناد پتنت یکی از ارزشمندترین اسناد اطلاعات فنی بوده و آشنایی با چگونگی دستیابی به این اطلاعات برای تمامی پژوهشگران الزامیست.

در این راستا توجه به مقوله جستجوی پتنت بعنوان یکی از منابع ارزشمند جهت آشنایی با آخرین روند تحولات فنی و امکان دستیابی به فناوریهای مدنظر ضروری می‌باشد.

گام اول) آموزش مقدمات ثبت اختراع:

- تعریف و بیان اهمیت حقوق مالکیت فکری

- بیان اقسام مختلف حقوق مالکیت فکری

- تعریف اختراع و شرایط ثبت آن

- بیان فرآیند ثبت پتنت و نگهداری از آن و تشریح معاهدات مربوطه

- بررسی اطلاعات اسناد پتنت و آموزش نحوه مطالعه آنها

گام دوم) جستجوی پتنت:

- تعریف فلسفه جستجوی پتنت

- تبیین اطلاعات موجود در سند پتنت

- تشریح مراحل جستجوی پتنت

- آشنایی با ابزارهای جستجوی پتنت

- تبیین استراتژی جستجوی پتنت

- آشنایی با ابزار تحلیل پتنت

این کارگاه با همکاری دفتر مالکیت فکری دانشگاه تهران و کانون پتنت ایران برگزار می‌گردد.

دریافت گواهینامه از کانون پتنت ایران منوط به ثبت‌نام در کارگاه از طریق سامانه کانون پتنت ایران، حضور در جلسات و شرکت در آزمون میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با سرکار خانم کریمی (مسئول محترم دفتر مالکیت فکری دانشگاه تهران، ۶۱۱۱۳۲۲۱ و ۶۱۱۱۳۸۷۷) تماس حاصل فرمایید. 

آموزش ثبت اختراع پیشرفته (ویژه دانشگاه تهران)
آموزش ثبت اختراع پیشرفته (ویژه دانشگاه تهران)
تاریخ برگزاری

۱۴۰۰/۱۰/۱۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۰/۰۹/۱۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

مدرس
امیرحسین برنایی
تاریخ برگزاری

۱۴ دی ۱۴۰۰ ۲۹ دی ۱۴۰۰

این وبینار به پایان رسیده است.
محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام
۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۲ دی ۱۴۰۰