مالکیت فکری با تأکید بر ثبت اختراع (ویژه کارشناسان برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی)

طی این دوره اهمیت ثبت اختراعات در تسـهیل فرآیند انتـقال و توسعـه تکـنولوژی بررسـی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین الزامات ورود فناوری‌های نوین به بازار، اطمینان از حفاظت حقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت افراد یا شرکت‌های نوآور بر آنهاست. مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه فناوری بیش از یک قرن است که در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است و در این راستا، معاهدات و کنوانسیون‌های فراوانی وجود دارد که همگی حاکی از اهمیت این مقوله است. عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌تواند خسارات زیادی را از جمله افشا شدن فناوری در بازار هدف، در پی داشته باشد. در این میان با توجه به اینکه ایران تمام معاهدات بین المللی در زمینه ثبت اختراع(پتنت) را پذیرفته است، امکان حمایت کامل از ایده های فناورانه برای مخاطبان ایرانی وجود دارد.

از طرفی با توجه به اینکه افشا اطلاعات اختراع یکی از شرایط ثبت آن است این موضوع اسناد پتنت را به یکی از ارزشمندترین اسناد اطلاعات فنی تبدیل کرده است. هدف اصلی شرط افشاسازی کامل اختراع، در حقیقت کمک به گسترش دانش در جامعه است. از این رو مطالعه این اسناد و آشنایی به چگونگی دستیابی به این اطلاعات برای تمامی پژوهشگران الزامی است.

طی این دوره تلاش بر آن است اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی توضیح داده شود. و مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا شوند. همچنین بتوانند از اسناد پتنت برای دستیابی به اطلاعات فنی و راهبردی استفاده کنند.

تعریف و بیان اهمیت حقوق مالکیت فکری

بیان اقسام مختلف حقوق مالکیت فکری

تعریف اختراع و شرایط ثبت آن

بیان فرآیند ثبت پتنت و نگهداری از آن و معاهدات مربوط به آن

بررسی اطلاعات اسناد پتنت و آموزش نحوه مطالعه آن

آموزش جستجوی پتنت

این کارگاه با همکاری برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی و کانون پتنت ایران برگزار می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس محترم برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی (جناب آقای کفایی به شماره ۰۹۱۲۰۷۶۷۷۴۵) تماس حاصل فرمایید. 

 

مالکیت فکری با تأکید بر ثبت اختراع (ویژه کارشناسان برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی)
مالکیت فکری با تأکید بر ثبت اختراع (ویژه کارشناسان برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی)
تاریخ برگزاری

۱۴۰۰/۱۱/۰۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

محل برگزاری
پژوهشکده مطالعات فناوری خیابان ستارخان، خیابان حبیب اله، تقاطع سروش یکم
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۰/۱۰/۲۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

مدرس
امیرحسین برنایی
تاریخ برگزاری

۰۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

این وبینار به پایان رسیده است.
محل برگزاری
پژوهشکده مطالعات فناوری خیابان ستارخان، خیابان حبیب اله، تقاطع سروش یکم
تاریخ ثبت نام
۲۷ دی ۱۴۰۰ ۰۲ بهمن ۱۴۰۰