مقدمات ثبت اختراع (ویژه کارشناسان برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی)

طی این دوره اهمیت ثبت اخـتراعات در تسهـیل فرآیند انتـقال و توسـعه تکنولوژی بررسـی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا خواهند شد.

یکی از مهم‌ترین الزامات ورود فناوری‌های نوین به بازار، اطمینان از حفاظت حقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت افراد یا شرکت‌های نوآور بر آنهاست. مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه فناوری بیش از یک قرن است که در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است و در این راستا، معاهدات و کنوانسیون‌های فراوانی وجود دارد که همگی حاکی از اهمیت این مقوله است. عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌تواند خسارات زیادی را از جمله افشا شدن فناوری در بازار هدف، در پی داشته باشد. در این میان با توجه به اینکه ایران تمام معاهدات بین المللی در زمینه ثبت اختراع (پتنت) را پذیرفته است؛ امکان حمایت کامل از ایده‌های فناورانه برای مخاطبان ایرانی وجود دارد.

از طرفی با توجه به اینکه افشای اطلاعات اختراع، یکی از شرایط ثبت آن است؛ این موضوع اسناد پتنت را به یکی از ارزشمندترین اسناد اطلاعات فنی تبدیل کرده است. هدف اصلی شرط افشاسازی کامل اختراع، در حقیقت کمک به گسترش دانش در جامعه است. از این رو مطالعه این اسناد و آشنایی به چگونگی دستیابی به این اطلاعات برای تمامی پژوهشگران الزامی است.

طی این دوره تلاش بر آن است اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی توضیح داده شود و مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا شوند.

تعریف و بیان اهمیت حقوق مالکیت فکری
بیان اقسام مختلف حقوق مالکیت فکری
تعریف اختراع و شرایط ثبت آن
بیان فرآیند ثبت پتنت و نگهداری از آن و معاهدات مربوط به آن
بررسی اطلاعات اسناد پتنت و آموزش نحوه مطالعه آن


این کارگاه با همکاری برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی و کانون پتنت ایران برگزار می‌گردد.

 

 

مقدمات ثبت اختراع (ویژه کارشناسان برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی)
مقدمات ثبت اختراع (ویژه کارشناسان برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی)
تاریخ برگزاری

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

محل برگزاری
حضوری
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

مدرس
مهرداد خانلرخانی
تاریخ برگزاری

۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

زمان برگــزاری کارگاه یک‌روزه: ۱۴ اســفندمــاه ۱۴۰۰ *** ویــژه کارشـناســان و پرســنل محترم برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی*** از آنجایـیکه لینک ورود به اتاق وبیــنار یک روز قبل از برگـــزاری و دیـگر اطلاع‌رســانی‌های مــربوط به دریافت گــواهیـنامه به ایمـیــل افراد ارسال خواهـد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسـبت به ویرایش و اطمینان از درج صحـیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسـایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.
محل برگزاری
حضوری
تاریخ ثبت نام
۰۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰