حفاظت از دستاوردهای پژوهشی! چرا و چگونه؟

یکی از مسائلی که ذهن اکثرمحققان و پژوهشگران را به خود درگیر می‌سازد، مسئله حفاظت و صیانت از دستاوردهای پژوهشی خود است. در این کارگاه چگونگی حفاظت از این دستاوردها بررسی خواهد شد.

بدون شک، تکیه بر قوانین مالکیت فکری از راهکارهای مطمئن برای حفاظت از دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی است. عدم آشنایی با این قواعد و قوانین ممکن است منجر به از دست رفتن نتایج سال‌ها تحقیق و پژوهش گردد ضمن آنکه انگیزه محققان و پژوهشگران برای انجام فعالیت‌های نوآورانه پژوهشی از بین برود.
اما چه نوع دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی قابلیت حفاظت از طریق قوانین مالکیت فکری را دارد؟ تحت چه شرایطی دستاوردهای پژوهشی از این طریق حفاظت می‌گردند؟
این کارگاه بر آشنا ساختن محققان و پژوهشگران با قواعد و قوانین مالکیت فکری تمرکز دارد تا با یافتن پرسشهای خود در این حوزه، بتوانند با خیالی آسوده به انجام فعالیتهای پژوهشی یا نوآورانه بیشتر همت گمارند.

سرفصل ها:

  • آشنایی با انواع مالکیت فکری و قوانین این حوزه
  • فراگیری الزامات مورد نیاز مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی  ایده‌های نوآورانه
  • آشنایی با الزامات ثبت اختراع
  • آشنایی با معاهدات بین المللی مرتبط
حفاظت از دستاوردهای پژوهشی! چرا و چگونه؟
حفاظت از دستاوردهای پژوهشی! چرا و چگونه؟
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۵/۱۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

محل برگزاری
کرمانشاه، سه راه 22 بهمن، سازمان جهاد دانشگاهی، سالن شهید نوروزنژاد
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۵/۰۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

مدرس
لیلا زارعی
تاریخ برگزاری

۱۶ مرداد ۱۴۰۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

به صورت حضوری/ دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷
محل برگزاری
کرمانشاه، سه راه 22 بهمن، سازمان جهاد دانشگاهی، سالن شهید نوروزنژاد
تاریخ ثبت نام
۰۲ مرداد ۱۴۰۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۲