معرفی اصول و فرآیندهای مالکیت فکری

کارگاه معرفی اصول و فرایندهای مالکیت فکری

با پیشرفت روزافزون فناوری، جهان هم با سرعتی غیر قابل پیش بینی تغییر می کند. به همین دلیل توانایی پایش، شناسایی و تسلط بر فناوری ها و توانمندی های فناورانه ضروری است. از سوی دیگر، امروزه کسب و کارها باید با استفاده از نوآوری، جایگاه خود را در بازار تثبیت کنند. نتایج این نوآوری تا زمانی که به طور هوشنمندانه ای در انحصار کسب و کار و یا پدیدآورنده اصیل خود نباشد، به سادگی توسط سایرین قابل بهره برداری است. علاوه بر این، نوآوران هم باید در بازارهای جدید برای عرضه ی محصولات خود مراتبی درخور کسب کنند. هدف از برگزاری این کارگاه که بر مباحث عمومی و پایه ای مالکیت فکری و اصول و فرایندهای آن تمرکز دارد، آشنایی نوآوران ، مخترعین، صاحبان کسب و کارهای فناور محور، محققین و پژوهشگران با آنچه که در کسب و کار به عنوان دارایی ناملموس و به لحاظ اقتصادی ارزش آفرین تلقی می شود، خواهد بود. در نهایت شرکت کنندگان در رویداد، آشنایی نسبتا متناسبی از مفاهیم کلی در زمینه حقوق مالکیت فکری، به ویژه ثبت اختراعات، نحوه ثبت و جستجوی آن ها کسب خواهند کرد.


این کارگاه با تمرکز بیشتر بر بحث اختراعات خروجی های آموزشی ذیل را برای شرکت کنندگان به همراه خواهد داشت:

شناخت مبانی مالکیت فکری و انواع دارائی فکری
آشنایی با کلیات اختراعات

آشنایی با پایگاه داده های مهم اختراعات

آشنایی با کلیات کاربرد و تحلیل اختراعات

آشنایی با مسیرهای ثبتی اختراعات در داخل و خارج

معرفی اصول و فرآیندهای مالکیت فکری
معرفی اصول و فرآیندهای مالکیت فکری
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

محل برگزاری
بزرگراه جلال آل احمد، بین دانشگاه تربیت مدرس و بیمارستان شریعتی، پلاک ۱۰، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

مدرسین
مریم فولادی ، زهرا محبتی مبارز
تاریخ برگزاری

۰۷ آذر ۱۴۰۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۲

به صورت حضوری/ سه شنبه 7 آذرماه 1402 ساعت ساعت 9 تا 13
محل برگزاری
بزرگراه جلال آل احمد، بین دانشگاه تربیت مدرس و بیمارستان شریعتی، پلاک ۱۰، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ ثبت نام
۲۸ آبان ۱۴۰۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۲