سلسله کارگاه های دانشگاه علم و صنعت با همکاری و حمایت کانون مدیریت دارایی های فکری کارگاه دوم: سیاست و مدیریت دارایی های فکری در دانشگاه و موسسات پژوهشی

 سرفصل های کارگاه:

-سیاست مالکیت فکری هم راستای راهبرد دانشگاه
- مخترع، مالک، تسهیم سود
- نقش ساختار اجرایی در مدیریت دارایی‌های فکری دانشگاه
- سیاست‌های بالادستی در مدیریت دارایی‌های فکری

- مالکیت اختراعات، چالش‌برانگیزترین موضوع در سیاست مالکیت فکری دانشگاه‌ها
- مدل مالکیت مشترک در دانشگاه‌های ایران
- مدلهای متداول مالکیت در دانشگاه‌های جهان
- چالش‌ها و نقاط قوت مدل‌ها
- توصیه‌های سیاستی

سلسله کارگاه های دانشگاه علم و صنعت
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

محل برگزاری
دانشگاه علم و صنعت، طبقه همکف مجتمع حضرت امام خمینی (ره).
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

مدرسین
میترا امین لو ، محمود مداح پور
تاریخ برگزاری

۰۸ آذر ۱۴۰۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۲

به صورت حضوری/ چهارشنبه 8 آذرماه 1402، ساعت 13 تا 15.
محل برگزاری
دانشگاه علم و صنعت، طبقه همکف مجتمع حضرت امام خمینی (ره).
تاریخ ثبت نام
۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۲