اصول بهره برداری تجاری از دارایی های فکری

هدف از برگزاری این رویداد که بر مباحث بهره برداری از دارایی های فکری تمرکز دارد، آشنایی نوآوران دانشگاهی، مخترعین، صاحبان کسب وکارهای فناور محور و محققین با آنچه که در کسب وکار به عنوان دارایی ناملموس و به لحاظ اقتصادی ارزش آفرین تلقی میشود، خواهد بود .

  • سرفصل ها:
    1. نظام مدیریت دارایی های فکری در بنگاه و ضرورت پیاده سازی آن
    2. فرآیند ثبت دارایی های فکری در سطح ملی و بین المللی
    3. روش های تامین مالی برای تجاری سازی فناوری های نوآورانه
    4. انواع همکاری های فناورانه و روش های بهره برداری از دارایی فکری

در نهایت شرکت کنندگان در رویداد، آشنایی نسبتا متناسبی از مفاهیم کلی در زمینه بهره برداری از دارایی های فکری، به ویژه تجاری سازی اختراعات و نحوه کسب درآمد از دارایی های فکری کسب خواهند کرد .

اصول بهره برداری تجاری از دارایی های فکری
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۹/۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

محل برگزاری
خیابان حافظ، ابتدای خیابان رشت، درب فارابی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان فارابی، طبقه منفی 1، سالن پروفسور سلیمی
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۹/۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

مدرسین
مریم فولادی ، مرضیه یعقوبی ، مهدی غلاملو ، علیرضا باباخان
تاریخ برگزاری

۲۱ آذر ۱۴۰۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۲

به صورت حضوری/سه شنبه و چهارشنبه، 21 و 22 آذرماه 1402، ساعت 12:30 تا 17.
محل برگزاری
خیابان حافظ، ابتدای خیابان رشت، درب فارابی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان فارابی، طبقه منفی 1، سالن پروفسور سلیمی
تاریخ ثبت نام
۰۴ آذر ۱۴۰۲ ۲۱ آذر ۱۴۰۲