هنر نگارش شرح اختراع

سلسله کارگاه های دانشگاه علم و صنعت با همکاری کانون مدیریت دارایی های فکری

هنر نگارش شرح اختراع
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۹/۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

مدرس
لیلا زارعی
تاریخ برگزاری

۲۵ دی ۱۴۰۲ ۲۵ دی ۱۴۰۲

به صورت حضوری/ دوشنبه 25 دی ماه 1402، ساعت 13 تا 15.
تاریخ ثبت نام
۲۹ آذر ۱۴۰۲ ۲۵ دی ۱۴۰۲