کارگاه نکات کاربردی نحوه نگارش ثبت اختراع دانشگاه علوم پزشکی یزد با همکاری و حمایت کانون مدیریت دارایی های فکری.

نکات کاربردی نحوه نگارش ثبت اختراع
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

محل برگزاری
به صورت مجازی
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

مدرس
لیلا زارعی
تاریخ برگزاری

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

به صورت مجازی/ دوشنبه30 بهمن 1402 ساعت ساعت 10 تا 12.
محل برگزاری
به صورت مجازی
تاریخ ثبت نام
۱۶ دی ۱۴۰۲ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲