کارگاه چگونگی دستیابی به اطلاعات پتنت دانشگاه علم و صنعت با همکاری و حمایت کانون مدیریت دارایی های فکری.

چگونگی دستیابی به اطلاعات پتنت

چگونگی دستیابی به اطلاعات پتنت
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

محل برگزاری
دانشگاه علم و صنعت، مجتمع امام خمینی(ره)
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

مدرس
فاطمه جهان پیما
تاریخ برگزاری

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

به صورت حضوری/ دوشنبه 30بهمن 1402، ساعت 13 تا 15.
محل برگزاری
دانشگاه علم و صنعت، مجتمع امام خمینی(ره)
تاریخ ثبت نام
۱۹ دی ۱۴۰۲ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲