دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با همکاری و حمایت کانون مدیریت دارایی های فکری برگزار می کند: کارگاه "مالکیت فکری و فناوری های نوآورانه در دانشگاه"

 

سرفصل های کارگاه:

-مالکیت فکر ی
-اقسام مالکیت فکر ی
-حفاظت از اخترا ع
-لزوم نیاز به سیستم ثبت اخترا ع
-گواهی ثبت اختراع یا پتنت
-حقوق انحصاری پتنت
-معاهده پاریس
-شرایط احراز پتنت
-شرایط ماهوی
-نوآوری
-گام ابتکاری
-کاربرد صنعتی

مالکیت فکری و فناوری های نوآورانه در دانشگاه
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

مدرس
جواد ملکی
تاریخ برگزاری

۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

به صورت مجازی/ چهارشنبه 25 بهمن 1402، ساعت 10 تا 12.
تاریخ ثبت نام
۱۹ دی ۱۴۰۲ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲