ثبت پتنت داخلی و بین المللی

ثبت اختراع ملی و بین المللی
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

محل برگزاری
همدان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

مدرس
جواد ملکی
تاریخ برگزاری

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

به صورت حضوری/ دوشنبه 30 بهمن 1402، ساعت 8 تا 12.
محل برگزاری
همدان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
تاریخ ثبت نام
۳۰ دی ۱۴۰۲ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲