دانشگاه علم و صنعت با همکاری و حمایت کانون مدیریت دارایی های فکری برگزار می کند: کارگاه حمایت از فناوری های نوآورانه

 

سرفصل های کارگاه:

-مالکیت فکری
-اقسام مالکیت فکری
-حفاظت از اختراع
-لزوم نیاز به سیستم ثبت اخترا ع
-گواهی ثبت اختراع یا پتنت
-حقوق انحصاری پتنت
-معاهده پاریس
-شرایط احراز پتنت
-شرایط ماهوی
-نوآوری
-گام ابتکاری
-کاربرد صنعتی

حمایت از فناوری های نوآورانه
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۱۱/۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

مدرس
جواد ملکی
تاریخ برگزاری

۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

به صورت مجازی/ دوشنبه 23 بهمن 1402، ساعت 13 تا 15.
تاریخ ثبت نام
۰۳ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲ بهمن ۱۴۰۲