دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با همکاری و حمایت کانون مدیریت دارایی های فکری برگزار می کند: کارگاه مبانی مالکیت فکری، معرفی شروط ثبت اختراع و نحوه تهیه اسناد اختراعی جهت ثبت در ایران

 

سرفصل های کارگاه:

  • مفاهیم مالکیت فکری
  •  شروط ثبت اختراع
  •  مزایای نگارش حرفه­ای شرح اختراع
  •  اهداف نگارش حرفه­ای شرح اختراع

- ثبت موقت تقاضانامه

-ثبت دائم تقاضانامه

-ثبت تقاضانامهPCT

-ثبت در اداره مالکیت معنوی ایران

  • معرفی بخش­های مختلف فایل شرح اختراع

-عنوان اختراع       

(TECHNICAL FIELD) - زمینه فنی و کاربردی                                                   

(BACKGROUND) - پیشینه اختراع                                                                

(SUMMARY) - خلاصه اختراع                                                                    

 (DETAILED DESCRIPTION) -توصیف دقیق اختراع                                                        

-توضیح شکل­ها ، نمودارها، نقشه­ها

-بیان نوآوری ها و ادعاهای اصلی                

  •  نحوه تهیه اسناد اختراعی و فرایند ثبت اختراع در ایران
  • معرفی کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بیان ریاست جمهوری
مبانی مالکیت فکری، معرفی شروط ثبت اختراع و نحوه تهیه اسناد اختراعی جهت ثبت در ایران
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۱۱/۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

مدرس
فهیمه قرقچیان
تاریخ برگزاری

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

به صورت مجازی/ دوشنبه 30 بهمن 1402، ساعت 13 تا 15.
تاریخ ثبت نام
۰۳ بهمن ۱۴۰۲ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲