کانون مدیریت دارایی‌های فکری برگزار می‌کند: سه شنبه‌های با طعم مالکیت فکری، جلسه اول(اختراعات)

 

سه شنبه‌های با طعم مالکیت فکری(اختراعات)
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

محل برگزاری
لینک وبینار: https://www.skyroom.online/ch/ip_management/ip لطفا به صورت مهمان وارد شوید.
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۱۱/۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

مدرس
مرتضی رضاپور
تاریخ برگزاری

۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

به صورت مجازی/ سه شنبه 10 بهمن 1402، ساعت 14 تا 16.
محل برگزاری
لینک وبینار: https://www.skyroom.online/ch/ip_management/ip لطفا به صورت مهمان وارد شوید.
تاریخ ثبت نام
۰۴ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲