کارگاه مدیریت دارایی‌های فکری دانشگاه علم و صنعت با همکاری و حمایت کانون مدیریت دارایی های فکری

مدیریت دارایی‌های فکری
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

محل برگزاری
دانشگاه علم و صنعت، سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالوژی
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۱۱/۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

مدرس
مریم فولادی
تاریخ برگزاری

۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

به صورت حضوری/ ساعت 13 تا 15 برگزار می شود.
محل برگزاری
دانشگاه علم و صنعت، سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالوژی
تاریخ ثبت نام
۲۷ بهمن ۱۴۰۲ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲