آشنایی با مالکیت فکری (وبینار رایگان)

در این وبینار اهمیت دارائی های فکری بعنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه فناوری بررسی شده و مخاطبان با مصادیق، مسیرها و نحوه حفاظت از این مهم آشنا خواهند شد.

تاریخ برگزاری

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۲ آذر ۱۳۹۸

این وبینار به پایان رسیده است.
محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۲ آذر ۱۳۹۸