آشنایی با مالکیت فکری (وبینار رایگان)

در این وبینار اهمیت دارائی های فکری بعنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه فناوری بررسی شده و مخاطبان با مصادیق، مسیرها و نحوه حفاظت از این مهم آشنا خواهند شد.

آشنایی با مالکیت فکری (وبینار رایگان)
آشنایی با مالکیت فکری (وبینار رایگان)
تاریخ برگزاری

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام

۱۳۹۸/۰۷/۱۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

مدرس
مهندس میترا امین لو
تاریخ برگزاری

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۲ آذر ۱۳۹۸

این وبینار به پایان رسیده است.
محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۲ آذر ۱۳۹۸