آشنایی با مالکیت فکری (وبینار رایگان)

در این وبینار اهمیت دارائی های فکری بعنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه فناوری بررسی شده و مخاطبان با مصادیق، مسیرها و نحوه حفاظت از این مهم آشنا خواهند شد.

تاریخ برگزاری

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۲ آذر ۱۳۹۸

ساعت برگزاری: ۱۶ الی ۱۸ / این کارگاه بصورت وبینارو رایگان برگزار می گردد و اطلاع رسانی ها از طریق ایوند به ایمیل شرکت کنندگان و یا از طریق پیامک انجام خواهد شد. شرکت کنندگان می توانند نیم ساعت قبل از ساعت برگزاری به فضای وبینار آموزشی دسترسی یابند.
محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۲ آذر ۱۳۹۸